تحقیق در مورد خياطي doc

دانلود تحقیق در مورد خياطي doc

🔹 بهترین کیفیت

🔹 قابل ویرایش

🔹دانلود با لینک مستقیم و سریع

🟢 پشتیبانی 24 ساعته

تحقیق در مورد خياطي doc

تحقیق-در-مورد-خياطي-docلینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 14 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏تهيه الگوي اوليه دامن: ابتدا اندازه گيري دقيق انجام مي دهيم. براي اين كار نواري به دور كمر (از روي زيرپوش) مي بنديم ‏–‏بلند جلو از زير نوار تا زمين- پهلو از زير نوار تا زمين- پشت از زير نوار تا زمين- لبه دامن تا زمين- اندازه دور باسن كوچ سانتيمتر را دور محل قرار مي دهيم و اندازه مي گيريم، دور باسن بزرگ را در برجسته ترين نقطه باسن گذاشته و به دور باسن حلقه كرده به طوري كه حالت چرخشي داشته باشد، اندازه مي گيريم كمر را هم از روي نواري كه به دور كمر بسته ايم اندازه مي گيريم. اندازه بلندي باسن كوچك را از پشت، از زير نوار تا زير متر روي باسن كوچك اندازه مي گيريم. بلندي باسن بزرگ از پشت از زير نوار تا زير متر روي باسن بزرگ اندازه مي گيريم. براي اشخاصي كه داراي شكم بزرگ مي باشند براي اندازه گيري باسن بزرگ متر را در قسمت جلو از جلوي ناف عبور داده و در پشت روي برجستگي باسن اندازه مي گيريم.
‏پيدا كردن قد دامن: لبه دامن را از سه قد كم مي كنيم قد اصلي به دست مي آيد.
‏الگوي دامن چگونه به دست مي آيد؟ 2/1 دور باسن + 1 براي افراد لاغر + 2 براي افراد چاق
‏اندازه زدن خط باسن در روي كادر دامن: از قسمت درز پشت بلندي باسن كوچك و بزرگ را پائين آمده خط موازي تا پائين دامن مي كشيم.
‏اندازه كمر در دامن: جمع فاصله بين ساسونها با نصف دور كمر بايد برابر باشد كم يا زياد بود در ساسونها تأمين شود (صرفنظر از ساسونها بقيه بايد نصف كمر برابر باشد)
‏ساسون در دامن ساده: ساسون كوتاه مي شود.
‏درآوردن كمر دامن: كمر دامن را از طول پارچه درآورده و لايه زده و با اتو كش كاري مي كنيم و بعد به طوري كه كمر حالت كشيده دامن قدري شل افتاده باشد به دامن وصل مي كنيم ( مي توان دور كمر دامن را يك بار با درجه درشت چرخ كرد تا كمي خورد بخورد) بعد كمر را وصل مي كنيم.
‏جاسنجاقي: دو نوع مچش و روي ميزي جهت جلوگيري از ريخت پاش سنجاقها
‏آهن ربا: جهت جمع كردن سوزن و سنجاقها در كارگاه خياطي
‏اندازه گيري الگوي اوليه: اندازه گيري دقيق و صحيح باشد و در موقع اندازه گيري علاوه بر يادداشت اندازه هاي مورد نظر بايد نواقص اندامها رادر نظر گرفت و يادداشت كرد.
‏نتيجه حاصل از اندازه گيري غلط: لباس تنگ و گشاد و يا كوتاه و بلند در مي آيد. به طور كلي الگو خراب و لباس درست درنمي آيد.
‏الگوي اوليه = پاترون = شالوده
‏شناسايي راه پارچه: راه پارچه را از تركي پارچه تشخيص مي دهيم و الگو را موازي با طول يا راه پارچه قرار مي دهيم. (تاري- طول پارچه) (پود- عرض پارچه)
‏طرز گذاشتن الگو روي پارچه: طول الگو در طول پارچه قرار مي گيرد و اگر گلهاي پارچه به يك طرف باشد طوري الگو را روي پارچه قرار دهيد كه سر گلي به يك طرف بيفتد. در پارچه هاي راه راه و چهارخانه و جناقي بايد دقت كرد كه راه ها و چهارخانه و جناقي به هم بيفتد. در پارچه هاي ساده براي اينكه ضايعات پارچه كمتر شود الگو را مي توان سر و ته گذاشت در پارچه هاي پرزدار خواب پارچه را بايد در نظر گرفت.
‏آشنائي با پشت و روي پارچه: در پارچه گل دار روي راست گلها نمايان تر است. در پارچه هاي ساده از كناره و مارك پارچه تشخيص مي دهيم در پارچه هاي پرزدار و مخمل روي پرزدار آن راسته است.
‏آشنايي به نحوه انتقال الگو بر روي پارچه: به وسيله صابون الگو را به روي پارچه انتقال مي دهيم.
‏كوك شا- غاسا= ؟؟ : كوك شل جهت قرينه سازي به كار مي رود.
‏كنترل باسن كوچك: مانند كنترل كمر مي باشد فاصله بين پنسها را اندازه گرفته با 2/1 دور باسن كوچك بايد برابر باشد كم يا زياد بودن از پهلوها و ساسونهاي بزرگ تأمين مي شود.
‏در دامن چسب دار ساسونها چه تغييري پيدا مي كند؟ ساسون كوتاه مي شود
‏در دامن برش دار ساسونها چه تغييري پيدا مي كند؟ ساسون بسته مي شود
‏در دامن پيلي دو قلو در وسطع جلو و پشت چقدر اضافه مي شود؟ پيلي يك طرفه cm‏ 7 و دو قلو cm‏ 12
‏در دامن دو پيلي در جلو روي زانوها چقدر اضافه مي شود؟ پيلي يك طرفه cm‏ 14 و دو قلو cm‏ 24
‏در دامن پيله اريب از چه دامني استفاده مي شود چگونه؟ از انواع فنها مي توان استفاده كرد.
‏بعد از اينكه براي الگوي دامن از يكي از دامنهاي فن رولت كرديم. پائين دامن و كمر را تقسيم بر تعداد چين دلخواه مي كنيم و. جمع ساسونها را با اضافه كنترل كمر تقسيم بر تمام چين كرده، مقدار به دست آمده را از كنار هر چين تا باسن كوچك رد مي كنيم.
‏دامن پيله راسته: مانند پيله اريب عمل كرده فقط از دامن شماره 1 يا راسته استفاده مي شود.
‏جهت كشيدن دامن ترك از چه دامني استفاده مي شود؟ از دامن تنگ (ساده)
‏جهت كشيدن دامن شلواري از چه دامني استفاده مي شود؟ از دامن شماره 2 رولت مي كنيم (1 فن)
‏اندازه هاي لازم جهت كشيدن دامن كلوش: دور كمر، قد دامن
‏در دامن لنگي به چند الگو احتياج است؟ به دو الگوي جلو و يك الگوي پشت
‏پائين دامن كلوش از چه محلي يكسان مي شود؟ از مركز
‏براي اينكه لاي زيري دامن لنگي افتادگي نداشته باشد چه مي كنيم؟ در قسمت چپ الگو كه در زير قرار مي گيرد روي خط باسن يك ساسون افقي مي گيريم.
‏؟؟ كردن پائين دامن كلوش و فن: لبه دامن را يك راه چرخ درشت مي كنيم و كمي خورد مي دهيم خوردش را با اتو مي گيريم و بعد تا كرده پاك دوزي مي كنيم.
‏پارچه راه راه و چهارخانه را چگونه به صورت دامن جناقي درمي آوريم؟ الگوي دامن را (ترك) به صورت اريب روي پارچه قرار مي دهيم.

 

 فایل