حسابداري تاييديه سربرگ شركت 28ص ورد

دانلود حسابداري تاييديه سربرگ شركت 28ص ورد

🔹 بهترین کیفیت

🔹 قابل ویرایش

🔹دانلود با لینک مستقیم و سریع

🟢 پشتیبانی 24 ساعته

حسابداري تاييديه سربرگ شركت 28ص ورد

حسابداري-تاييديه-سربرگ-شركت-28ص-وردلینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 23 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏1
‏اين تاييديه بايد روي سربرگ شركت تايپ شود و به امضاي اعضاي هيات مديره برسد.
‏تاييديه مديران
‏باسمه تعالي
‏موسسه حسابرسي تاريخ :
‏بدينوسيله اطلاعاتي كه به منظور رسيدگي به حسابهاي براي سال مالي منتهي به 29/12/84 در اختيار آن موسسه قرار گرفته ، با توجه به مقررات اطلاعيه قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 طبق اطلاع و اعتقاد اينجانبان به شرح زير تاييد مي گردد.
‏داراييها
‏كليات
‏1 ـ كليه داراييها متعلق به شركت در دفاتر به ثبت رسيده و كليه داراييهاي ثبت شده در دفاتر شركت در تاريخ ترازنامه متعلق به شركت است.
‏داراييهاي ثابت
‏2 ـ كليه هزينه هاي سرمايه اي مربوط به افزايش داراييهاي ثابت به حساب داراييهاي مربوط منظور شده و هزينه هايي كه به طور عادي به حساب سود و زيان منظور مي گردد به حساب گرفته نشده است.
‏3 ـ قيمت تمام شده و انباشته كليه داراييهاي ثابت فروخته شده و يا اقساط از حسابهاي مربوط خارج شده است. مورد ندارد
‏4 ـ ذخيره استهلاك و نابابي داراييهاي ثابت به نرخها و روشهايي در نظر گرفته شده كه خالص ارزش دفتري هريك از اقلام دارايي در پايان عمر مفيد آن ، طبق حسابها معادل ارزش آن اسقاط گردد. مورد ندارد.
‏1
‏2
‏داراييهاي نامشهود
‏5 ـ تنها داراييهاي كه انتظار مي رود مستقيما در سالهاي آتي موجب كسب درآمد براي شركت گردد ، به حساب داراييهاي نامشهود منظور شده است.
‏6 ـ نرخ و روشهاي استهلاك داراييهاي مزبور به طريقي در نظر گرفته شده است كه ارزش دفتري هريك از اقلام متناسب با عمر مفيد آن تقليل يابد.
‏موجودي كالا
‏7 موجودي كالا كه در ترازنامه منعكس گرديده است كليه موجوديهاي شركت را در هر محلي نگهداري مي شود، در بر مي گيرد.
‏8 ـ كليه كالاي مربوط به فروشهايي كه صورتحساب آن صادر و جزو فروش دوره منظور گرديده ، جزو موجودي كالا منظور نشده است.
‏9 ـ موجودي كليه كالاها در تاريخ ترازنامه ، با مانده هاي مذكور در سوابق انبار و دفاتر و سوابق مالي شركت مطابقت دارد.
‏10 ـ كليه مقادير مندرج در سوابق انبار حداقل يك نوبت از طريق موجودي گيري مداوم اثبات و يا گرديده است.
‏11 ـ موجودي كالا به اقل قيمت تمام شده و خا لص ارزش فروش و در مورد كالاي در جريان ساخت به اقل قيمت تمام شده و بهاي جايگزيني ارزيابي شده است.
‏12 ـ ارزيابي موجودي كالا و تعيين ميزان آن، به همان روش و طريقه اي كه در پايان سال مالي قبل عمل شده انجام پذيرفته است.
‏موجودي نقد :
‏13 ـ كليه موجوديهاي نقدي در تاريخ ترازنامه شمارش شده و مورد تاييد است.

 

 فایل