حسابداری مدیریتی 2 ورد

دانلود حسابداری مدیریتی 2 ورد

🔹 بهترین کیفیت

🔹 قابل ویرایش

🔹دانلود با لینک مستقیم و سریع

🟢 پشتیبانی 24 ساعته

حسابداری مدیریتی 2 ورد

حسابداری-مدیریتی-2-وردلینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 13 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏1
‏حسابداری مدیریتی
‏یک نقطه نظر : نقش حسابداری مدیریتی .‏
‏حسابداری مدیریتی همانطور که توسط NAA‏ تشریح می شود ، شیوه ای در شناسایی ، اندازه گیری ، گرد آوری ، تحلیل ، آماده سازی و ارتباطی با اطلاعات مالی می باشد که مدیریت آن را به منظور برنامه ریزی ، برآورد و کنترل یک سازمان به کار می برد . آن استفاده ای مناسب از منابع سازمان را تضمین می نماید . حسابداری مدیریتی ، مسئولیت آماده سازی گزارشات مالی را برای گروه های غیر مدیریتی مثل آژانس های قانونی و مقام های مالیاتی ، ایجاد می نماید . به طور ساده می توان گفت که حسابداری مدیریتی ، حسابداری است برای طرح ریزی ، کنترل ، فعالیت های تصمیم گیری برای یک سازمان .
‏حسابداری مالی در برابر حسابداری مدیریتی .
‏حسابداری مالی عمدتاً مربوط می باشد به جنبه های تاریخی از گزارش خارجی‏ که‏ آن اطلاعات مالی ای را برای گروه های خارجی مثل سرمایه گذاران ‏، طلبکاران و دولتمردان فراهم ‏می آورد . به منظور جلوگیری از انحراف گروه های خارجی ، حساب مالی توسط آنچه که GAAP‏ ‏نامیده می شود ، تحت کنترل است . حسابداری مدیریتی به عبارتی دیگر مرتبط می باشد با فراهم اطلاعات برای مدیران داخلی ، کسانی که مسئول‏ ‏ برنامه ریزی و کنترل عملکرد مؤسسه ( شرکت ) و ‏تصمیم گیری های مدیریتی می باشند‏. به علت استفادۀ داخلی حسابداری مدیریتی ، آن از GAAP‏ پیروی نمی کند . تفاوت های بین حسابدارهای مدیریتی و حسابدارهای مالی در زیر خلاصه می شود :
‏حسابدارهای مدیریتی ‏
‏1 ـ برای کاربران داخلی داده ها را فراهم می آورد .
‏3
‏2 ـ توسط قانون اجباری نمی باشد .
‏3 ـ پیرو GAAP‏ نیست .
‏4 ـ بر ارتباط و انعطاف پذیری داده ها تأکید می کند .
‏5 ـ تأکیدی بیشتر‏ی‏ بر آینده دارد .
‏6 ـ روی گروه ها همانند کل یک تجارت تمرکز می کند .
‏7 ـ خیلی زیاد از دیگر بخش ها مثل مدیریت مالی ، مدیریت اقتصادی و تأمین بودجه بهره مند می شود
‏8 ـ وسیله ایست برای یک پایان
‏حسابداری های مالی
‏1 ـ برای کاربران خارجی ، ‏داده ها را فراهم می آورد .
‏2 ـ در قانون اجباری است .
‏3 ـ پیرو GAAP‏ است .
‏4 ـ باید تولید کنندۀ داده های زمانی و صحیح باشد .
‏5 ـ بر گذشته تأکید دارد.
‏6 ـ به تجارت به طور کلی می نگرد .
‏7 ـ در درجۀ اول به خودش تکیه می کند .
‏8 ـ خودش یک پایان است .
‏حسابداری هزینه ای در برابر حسابداری مدیریتی .
‏تفاوت بین حسابداری هزینه ای و حسابداری مدیریتی بسیار دقیق می باشد . NAA‏ حسابداری‏ ‏هزینه ای را به عنوان‏«‏ گروهی حساب شده و منظم از شیوه ها جهت ثبت و گزارش اندازه های هزینۀ تولید کالا و انجام خدمات در جمع کل و در جزئیات ‏»‏ معرفی می ‏نماید. ‏آن شامل روش هایی برای تشخیص ، طبقه بندی ، جمع بندی ، تخصیص و گزارش هزینه ها می باشد و آنها را با استاندارد های هزینه ای مقایسه می نماید . از طریق این معرفی حسابداری هزینه ای و تشریح

 

 فایل