مالیات بردرآمد املاک4 ورد

دانلود مالیات بردرآمد املاک4 ورد

🔹 بهترین کیفیت

🔹 قابل ویرایش

🔹دانلود با لینک مستقیم و سریع

🟢 پشتیبانی 24 ساعته

مالیات بردرآمد املاک4 ورد

مالیات-بردرآمد-املاک4-وردلینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 22 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏1
‏مالیات بردرآمد ‏املاک
‏ماده 52-‏ درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری ‏حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول ‏مالیات بردرآمد املاک میباشد.
‏ماده 53-‏ درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره ‏واگذار میگردد عبارتست از کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی پس از کسر بیست و ‏پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره. درآمد مشمول ‏مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد ‏شد. در رهن تصرف،راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود. هرگاه موجر مالک ‏نباشد درآمد مشمول مالیات وی عبارتست مابه‌التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ‏ملک مورد اجاره. حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در ‏صورتیکه مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.
‏تبصره 1-‏ محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا ‏اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی شود مگر این که به ‏موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود. در صورتی که چند واحد مسکونی ‏محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی ‏برای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات از این بخش خارج خواهد ‏بود.
‏تبصره 2-‏املاکی که مجانا در اختیار سازمانها و موسسات ‏موضوع ماده 2 این قانون قرار می گیرد غیر اجاری تلقی میشود.
‏تبصره 3-‏از نظر مالیات بردرآمد اجاره املاک هر واحد ‏آپارتمان یک مستغل محسوب میشود.
‏2
‏تبصره 4-‏در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین آلات به ‏اجاره واگذار میشود درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آلات نیز جزء درآمد ملک ‏محسوب و مشمول مالیات این فصل میشود.
‏تبصره 5-‏مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستاجر در ‏عین مستاجره بنفع موجر ایجاد میشود بر اساس ارزش معاملاتی روز تحویل مستحدثه به ‏موجر تقویم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول مالیات اجاره سال تحویل محسوب ‏میگردد.
‏تبصره 6-‏هزینه‌هائی که به موجب قانون با قرارداد بعهده ‏مالک است و از طرف مستاجر انجام میشود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن ‏از طرف مستاجر تقبل شده در صورتی که عرفا به عهده مالک باشد به بهای روز انجام ‏هزینه تقویم و به عنوان مال الاجاره غیر نقدی به جمع اجاره بهای سال انجام هزینه ‏اضافه میشود.
‏تبصره 7-‏ در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصه ‏استیجاری ملک را کلا یا جزئا به اجاره واگذار نماید مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه ‏به نسبت مورد اجاره از مال الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده ‏مشمول مالیات خواهد بود.
‏تبصره 8-‏در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و ‏در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود در مدتی که محل سکونت ‏انتقال دهنده میباشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در ‏اختیار بایع شرطی است اجاری تلقی نمیشود مگر اینکه بموجب اسناد و مدارک ثابت گردد ‏که اجاره پرداخت میشود.
‏تبصره 9-‏وزارتخانه ها،موسسات و شرکتهای دولتی و ‏دستگاههائی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها بوسیله دولت تامین می شود،نهادهای ‏انقلاب اسلامی ، شهرداریها و شرکتها و موسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص ‏حقوقی مکلفند مالیات موضوع این فصل را از مالالاجاره‌هائی که پرداخت می کنند کسر و ‏ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل موقع ملک پرداخت و رسید آنرا به موجر تسلیم ‏نمایند.

 

 فایل