مقاله بار كاري word

دانلود مقاله بار كاري word

🔹 بهترین کیفیت

🔹 قابل ویرایش

🔹دانلود با لینک مستقیم و سریع

🟢 پشتیبانی 24 ساعته

مقاله بار كاري word

مقاله-بار-كاري--wordلینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 23 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏بار كاري www‏ 1- خاصيت انفجاري
‏ شلوغي تراكم: congestion
‏دو جنبه ناشناخته 2- دنباله هاي سنگين (سربارهاي سنگين)
‏1-2-10 مدل كردن بار كاري انفجاري كه اطلاعات هر بار HTTPLOG‏ دسترسي به يك webserver‏ را ضبط مي كند.
‏انفجاري ترافبك باعث افزايش تراكم در منابع سيستم مي شود. براي محاسبه افزايش تراكم تقاضاي سيستم را در جزء bottle neak‏ با استفاده از يك burstiness factor ‏ كه مي تواند به وسيله HTTPLOG‏ به طوريكه در ادامه معين كرده.
‏تعريف يك فاكتور انفجار
HTTPLOG‏ مركب درخواست براي web server‏ در نظر بگيريد. فرض مي كنيم:
‏: تفاوت زماني بين در و درخواست HTTPLOG‏ رسيده به webserver‏
‏: نرخ متوسط رسيدن درخواستها كه در HTTPLOG‏ مشاهده مي شود به وسيله رابطه زير به دست مي آيد: ‌
‏حال فرض كنيد كه زمان ‏ را به زير زمانهاي مساوي به تعداد n‏ تقسيم كنيم كه زمان هر كدام ‏ مي شود كه هر كدام از اين ‏ها يك epoch‏ (دور) ناميده مي شود.
Arr(k)‏ تعداد درخواستهاي HTTP‏ كه در دورة k‏ام مي رسد:
k‏: نرخ دريافت درخواستها طي دورة k‏ام به وسيله رابطه زير به دست مي آيد:
Arr+‏: كل درخواستهاي HTTP‏ كه در تمام دوره ها (epoch)‏ مي رسند كه در آنها نرخ دريافت دوره ‏ از ميانگين نرخ دريافت مشاهده شده در HTTPLOG‏ تجاوز مي كند بنابراين:

‏*Arr-‏ تعداد كل درخواستهاي HTTP‏ رسيده در دوره ها كه نرخ دريافت دورة k‏ام يعني ‏ از ميانگين نرخ دريافت ‏ مشاهده شده در HTTPLOG‏ تجاوز نمي كند يا كمتر است. بنابراين
‏به وضوح در يافتيم كه تعداد درخواستهاي موجود در‏ HTTPLOG‏ مساوي است با تعداد درخواستهاي در دوره هايي كه دريافتشان بيشتر از ميانگين LOG‏ است به اضافه تقاضاهايي كه نرخ دريافت آنها كمتر يا مساوي ميانگين نرخ دريافت HTTPLOG‏ مي باشد يعني: L=Arr++Arr-‏
‏حال پارامتر b‏ انفجار را كه در بخش 6 داده شده با توجه به تعاريف عملي بالا مرور مي كنيم. پارامتر b‏ به صورت بخشي از زمان تعريف مي شود كه طي آن نرخ دريافت دوره از ميانگين نرخ دريافت دوره موجود در ؟ بيشتر است بنابراين:
‏تعداد دوره هايي كه در آنها ‏ ‏
‏توجه كنيد كه اگر ترافيك انفجاري نيست به طور مثال در طول تمام دوره ها به يك شكل توزيع مي شود مقادير Arr(k) = 1/n‏ و ‏ براي تمام k=1, … , n‏ به صورت بصورت ذكر شده مي باشد.
‏بنابراين دوره اي وجود ندارد كه در آن ‏ پس b=0‏، حال مي توانيم نرخ دريافت بالاي ميانگين ‏ را براي HTTPLOG‏ به صورت زير تعريف كنيم:
‏حال پارارمتر a‏ تعريف شده در بخش 6 را با توجه به تعاريف عملي بالا نظر نسبت بين نرخ دريافت بالاي ميانگين و نرخ دريافت ميانگين محاسبه شده از LOG‏ در پريد ‏ دوباره تعريف كنيم
‏پس:
‏چون a‏ و b‏ از طريق معادلة (8-2-10) با هم رابطه دارند ما فقط b‏ را به عنوان يك نشانگر انفجار استفاده خواهيم كرد برنامه c‏، burst‏ كه به زبان C‏ نوشته شده و در ديسك همراه كتاب موجود است مي تواند براي محاسبة پارامترهاي a‏ و b‏ از يك HTTPLOG‏ استفاده شود.

 

 فایل