مقاله درمورد روشهاي بهينه سازي احتمالي عملكرد سيستم چند مخزنه

دانلود مقاله درمورد روشهاي بهينه سازي احتمالي عملكرد سيستم چند مخزنه

🔹 بهترین کیفیت

🔹 قابل ویرایش

🔹دانلود با لینک مستقیم و سریع

🟢 پشتیبانی 24 ساعته

مقاله درمورد روشهاي بهينه سازي احتمالي عملكرد سيستم چند مخزنه

مقاله-درمورد-روشهاي-بهينه-سازي-احتمالي-عملكرد-سيستم-چند-مخزنهلینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 15 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏روشهاي بهينه سازي احتمالي عملكرد سيستم چند مخزنه
‏چكيده: يك مدل برنامه نويسي ديناميك احتمالي بروي يهينه سازي توليد نيروي محركه مولد برق مربوط به يك سيستم چند مخزنه همراه با جريانهاي ورودي‏،‏ توسعه يافته است. اين كاربرد براي يك سيستم هيدرو الكتريك برزيلي ايجاد شد. اين مدل شامل دو قسمت است.يك برنامه ديناميكي جبري ناپيوسته و تنها يك زمانه‏،‏ وظيفه را بر عهده دارد. مقادير محاسبه شده بيانگر توليد انرژي پتانسيل هستند و بر پايه داده هاي قبلي جريان مي باشند. برنامه پيوسته (on-line)‏ بر حسب يك برنامه ديناميك احتمالي فرموله شده است و در زمان واقعي به منظور كاربردهاي عملكردي در شرايط واقعي‏،‏ ايجاد شده است. در هر ماه يك تحقيق چند بعدي به منظور ساختار بهينه مخزن انجام مي سود كه باعث افزايش براي يك ماه مشخص كه بوسيله برنامه گسسته (off- line)‏ تعيين شده است. را مورد استفاده قرار مي دهد. بهينه سازي مورد نظر نياز به اطلاعاتي درباره جريان ورودي ماه پيش و آغاز ذخيره در ماه جاري دارد: اما اين اطلاعات‏،‏ البته‏،‏ قابل مشاهده هستند و به آساني تعيين شده اند. ماه بعدي‏،‏ به منظور يافتن رها سازيهاي بهينه بروي آن ماه‏،‏ تحقيق مرحله پيوسته تكرار مي شود. همچنين برنامه گسسته مي تواند به منظور دستيابي به يك مقايسه مزاياي توليد انرژي مورد انتظار و مزاياي مديريت آب كه نتيجه بعضي مشاهدات ديگر مثل سيل بندي (flood control)‏ مي شود‏،‏ استفاده شود. عملكرد مدل در مقابل داده هاي عملكردي واقعي بروي يك زير سيستم برزيلي مورد بررسي قرار گرفت‏،‏ و دلالتهايي براي عملكرد برتر بوسيله مدل استنتاج شد.
‏مقدمه:
‏روشهاي بهينه سازي احتمالي عملكرد سيستم چند مخزنه
‏چكيده: يك مدل برنامه نويسي ديناميك احتمالي بروي يهينه سازي توليد نيروي محركه مولد برق مربوط به يك سيستم چند مخزنه همراه با جريانهاي ورودي‏،‏ توسعه يافته است. اين كاربرد براي يك سيستم هيدرو الكتريك برزيلي ايجاد شد. اين مدل شامل دو قسمت است.يك برنامه ديناميكي جبري ناپيوسته و تنها يك زمانه‏،‏ وظيفه را بر عهده دارد. مقادير محاسبه شده بيانگر توليد انرژي پتانسيل هستند و بر پايه داده هاي قبلي جريان مي باشند. برنامه پيوسته (on-line)‏ بر حسب يك برنامه ديناميك احتمالي فرموله شده است و در زمان واقعي به منظور كاربردهاي عملكردي در شرايط واقعي‏،‏ ايجاد شده است. در هر ماه يك تحقيق چند بعدي به منظور ساختار بهينه مخزن انجام مي سود كه باعث افزايش براي يك ماه مشخص كه بوسيله برنامه گسسته (off- line)‏ تعيين شده است. را مورد استفاده قرار مي دهد. بهينه سازي مورد نظر نياز به اطلاعاتي درباره جريان ورودي ماه پيش و آغاز ذخيره در ماه جاري دارد: اما اين اطلاعات‏،‏ البته‏،‏ قابل مشاهده هستند و به آساني تعيين شده اند. ماه بعدي‏،‏ به منظور يافتن رها سازيهاي بهينه بروي آن ماه‏،‏ تحقيق مرحله پيوسته تكرار مي شود. همچنين برنامه گسسته مي تواند به منظور دستيابي به يك مقايسه مزاياي توليد انرژي مورد انتظار و مزاياي مديريت آب كه نتيجه بعضي مشاهدات ديگر مثل سيل بندي (flood control)‏ مي شود‏،‏ استفاده شود. عملكرد مدل در مقابل داده هاي عملكردي واقعي بروي يك زير سيستم برزيلي مورد بررسي قرار گرفت‏،‏ و دلالتهايي براي عملكرد برتر بوسيله مدل استنتاج شد.
‏مقدمه:

 

 فایل