مقاله وضعيت ورزش همگاني ايران و مقايسه آن با چند كشور منتخب جهان

دانلود مقاله وضعيت ورزش همگاني ايران و مقايسه آن با چند كشور منتخب جهان

🔹 بهترین کیفیت

🔹 قابل ویرایش

🔹دانلود با لینک مستقیم و سریع

🟢 پشتیبانی 24 ساعته

مقاله وضعيت ورزش همگاني ايران و مقايسه آن با چند كشور منتخب جهان

-مقاله-وضعيت-ورزش-همگاني-ايران-و-مقايسه-آن-با-چند-كشور-منتخب-جهانلینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 10 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏وضعيت ورزش همگاني ايران و مقايسه آن با چند كشور منتخب جهان/محمدعلي قره؛ به راهنمايي: اميراحمد مظفري؛ استاد مشاور: علي محمد اميرتاش، فريدون تندنويس.
‏عنوان لاتين : Sport for all in Iran and‏ comparing with some selected countries‏
284، جدول، نمودار، پرسشنامه
پايان نامه(دكتري)–دانشگاه تربيت معلم، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، 1383.
كتابشناسي از ص. 247 تـا 255
وضعيت پايان نامه : دفاع شده – تاريخ دفاع: 15-12-1383
به زبان فارسي؛ چكيده به زبان فارسي، انگليسي
علوم انساني – تربيت بدني و علوم ورزشي
‏كليد واژه : ‏ايران‏ / ‏ورزش همگاني ‏/ ‏نيروي انساني‏ / ‏بودجه‏ / ‏قهرمان‏ /
‏كليد واژه معادل لاتين : Iran‏ / Public Sport‏ / Manpower‏ / Budget‏ / Hero‏ /
‏چكيده : ‏ورزش همگاني در بين كشورها از سال 1900 ميلادي تاكنون با انگيزه هاي متفاوتي از جمله: تأمين سلامت جسمي و رواني غني سازي اوقات فراغت گسترش روابط اجتماعي دور شدن از زندگي ماشيني بازگشت به طبيعت افزايش كارايي زمينه سازي براي رشد ورزش قهرماني و توصيه پزشكان مورد توجه قرار گرفته است. در كشور ما ورزش همگاني از سال 1358 تحت عنوان ورزش محلات آغاز و در سال 1362 به صورت تشكي قانوني تحت عنوان جهاد تربيت بدني رسميت يافت و رشد و گسترش آن به عنوان اولين وظيفه قانوني كليه و رسانه هاي ورزشي به ورزش قهرماني تاكنون پژوهش جامعي در مورد وضعيت ورزش همگاني ايران انجام نگرفته است. ابزار جمع آوري اطلاعات در اين پژوهش شامل دو پرسشنامه مجزا و محقق ساخته براي آقايان و بانوان بود كه براي ادارات كل تربيت بدني 28 استان كشور ارسال شد و 21 استان اطلاعات شهرستاني هاني كه داراي هيات هاي ورزش همگاني بودند را در خصوص سن، ميزان تحصيلات رشته تحصيلي شغل اصلي سابقه ورزشي و سابقه خدمت رؤسا و تعداد مربيان داوران تاسيسات ورزشي ميزان بودجه تعداد شركت كنندگان در هيات هاي ورزش همگاني و غيره در شهرستان را در موعد مقرر جهت استخراج و تجزيه و تحليل دااده ها ارسال نمودند. روش تحقيق در اين پژوهش از نوع توصيفي و پيمايشي است. داده هاي بدست آمده از طريق آمار توصيفي از جمله ميانگين انحراف استاندارد و آمار استنباطي نظير آزمون نسبت و مقايسه مينگين مورد تجزيه و تحليل قرا رگرفت. نتايج بدست آمده نشان داد: كه ميزان حضور روساي هيات هاي ورزش همگاني در محل كار براي آقايان 21 ساعت و بانوان 16 ساعت در هفته بوده است. 42 درصد مربيان و 49 درصد داوران تحت پوشش هيات ورزشي همگاني ديپلم و زيرديپلم بوده اند. درصد افرادي كه در ايران تحت پوشش هيات ورزشي همگاني آقايان و بانوان ورزش مي كنند 92/5 درصد جمعيت است كه در مقايسه با 23 كشور جهان از همه كمتر بود در مورد زمان تشكيل سازمان رسمي براي ورزش هاي همگاني ايران در مقايسه با 20 كشور جهان در رديف آخر قرار گرفته است. درصد شركت كنندگان در ورزش همگاني ايران از قاره افريقا بيشتر و از ساير قاره ها كمتر بود. ميانگين سرانه پرداختي از طرف فدراسيون ورزش هاي همگاني در سال 1382 براي آقايان 48462 ريال و براي بانوان 12690 ريال در سال است و 99 درصد هيات هاي ورزش همگاني هيچ گونه پژوهشي در زمينه ورزش هاي همگاني انجام نداده و 88 درصد هيات هاي ورزش همگاني نيز جهت افزايش آگاهي مردم هيچگونه سخنراني نداشته اند و سطح تحصيلات 65 دردص از روساي هيات هايورزش هاي همگاني كشور كمتر از كارشناسي است.
‏وضعيت ورزش همگاني ايران و مقايسه آن با چند كشور منتخب جهان/محمدعلي قره؛ به راهنمايي: اميراحمد مظفري؛ استاد مشاور: علي محمد اميرتاش، فريدون تندنويس.
‏عنوان لاتين : Sport for all in Iran and‏ comparing with some selected countries‏
284، جدول، نمودار، پرسشنامه
پايان نامه(دكتري)–دانشگاه تربيت معلم، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، 1383.
كتابشناسي از ص. 247 تـا 255
وضعيت پايان نامه : دفاع شده – تاريخ دفاع: 15-12-1383
به زبان فارسي؛ چكيده به زبان فارسي، انگليسي
علوم انساني – تربيت بدني و علوم ورزشي
‏كليد واژه : ‏ايران‏ / ‏ورزش همگاني ‏/ ‏نيروي انساني‏ / ‏بودجه‏ / ‏قهرمان‏ /
‏كليد واژه معادل لاتين : Iran‏ / Public Sport‏ / Manpower‏ / Budget‏ / Hero‏ /
‏چكيده : ‏ورزش همگاني در بين كشورها از سال 1900 ميلادي تاكنون با انگيزه هاي متفاوتي از جمله: تأمين سلامت جسمي و رواني غني سازي اوقات فراغت گسترش روابط اجتماعي دور شدن از زندگي ماشيني بازگشت به طبيعت افزايش كارايي زمينه سازي براي رشد ورزش قهرماني و توصيه پزشكان مورد توجه قرار گرفته است. در كشور ما ورزش همگاني از سال 1358 تحت عنوان ورزش محلات آغاز و در سال 1362 به صورت تشكي قانوني تحت عنوان جهاد تربيت بدني رسميت يافت و رشد و گسترش آن به عنوان اولين وظيفه قانوني كليه و رسانه هاي ورزشي به ورزش قهرماني تاكنون پژوهش جامعي در مورد وضعيت ورزش همگاني ايران انجام نگرفته است. ابزار جمع آوري اطلاعات در اين پژوهش شامل دو پرسشنامه مجزا و محقق ساخته براي آقايان و بانوان بود كه براي ادارات كل تربيت بدني 28 استان كشور ارسال شد و 21 استان اطلاعات شهرستاني هاني كه داراي هيات هاي ورزش همگاني بودند را در خصوص سن، ميزان تحصيلات رشته تحصيلي شغل اصلي سابقه ورزشي و سابقه خدمت رؤسا و تعداد مربيان داوران تاسيسات ورزشي ميزان بودجه تعداد شركت كنندگان در هيات هاي ورزش همگاني و غيره در شهرستان را در موعد مقرر جهت استخراج و تجزيه و تحليل دااده ها ارسال نمودند. روش تحقيق در اين پژوهش از نوع توصيفي و پيمايشي است. داده هاي بدست آمده از طريق آمار توصيفي از جمله ميانگين انحراف استاندارد و آمار استنباطي نظير آزمون نسبت و مقايسه مينگين مورد تجزيه و تحليل قرا رگرفت. نتايج بدست آمده نشان داد: كه ميزان حضور روساي هيات هاي ورزش همگاني در محل كار براي آقايان 21 ساعت و بانوان 16 ساعت در هفته بوده است. 42 درصد مربيان و 49 درصد داوران تحت پوشش هيات ورزشي همگاني ديپلم و زيرديپلم بوده اند. درصد افرادي كه در ايران تحت پوشش هيات ورزشي همگاني آقايان و بانوان ورزش مي كنند 92/5 درصد جمعيت است كه در مقايسه با 23 كشور جهان از همه كمتر بود در مورد زمان تشكيل سازمان رسمي براي ورزش هاي همگاني ايران در مقايسه با 20 كشور جهان در رديف آخر قرار گرفته است. درصد شركت كنندگان در ورزش همگاني ايران از قاره افريقا بيشتر و از ساير قاره ها كمتر بود. ميانگين سرانه پرداختي از طرف فدراسيون ورزش هاي همگاني در سال 1382 براي آقايان 48462 ريال و براي بانوان 12690 ريال در سال است و 99 درصد هيات هاي ورزش همگاني هيچ گونه پژوهشي در زمينه ورزش هاي همگاني انجام نداده و 88 درصد هيات هاي ورزش همگاني نيز جهت افزايش آگاهي مردم هيچگونه سخنراني نداشته اند و سطح تحصيلات 65 دردص از روساي هيات هايورزش هاي همگاني كشور كمتر از كارشناسي است.

 

 فایل