مقاله ویروس های کامپیوتری word

دانلود مقاله ویروس های کامپیوتری word

🔹 بهترین کیفیت

🔹 قابل ویرایش

🔹دانلود با لینک مستقیم و سریع

🟢 پشتیبانی 24 ساعته

مقاله ویروس های کامپیوتری word

مقاله-ویروس-های-کامپیوتری-wordلینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 88 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏90
‏فصل‏ یکم-‏ ‏ویروس ها
– 1-1‏تعریف ویروس
‏به برنامه‏‌‏های ‏رایان‏ه‏‌‏ای که به منظور تخریب ‏و‏یا سوءاستفاده ‏از ساختار یک رایانه نوشته ‏شود،ویروس رایانه‏‌‏ای می‏‌‏گویند. ‏ویروس رایانه‏‌‏ای عبارتی است برای یک برنام‏ه ناخواسته مخرب که می‏‌‏تواند روی ‏رایانه‏‌‏هامنتشرواجراگردد‏.
‏.‏معمولاًویروس‏‌‏ها‏ت‏وسط ‏برنامه‏‌‏نویسان برای مقاصد گوناگون ‏نوشته می‏‌‏شوند. اهدافی چون شهرت،‏انتقام، ایجاد خسارت و یا اهداف اقتصادی می‏‌‏توانند باعث ایجاد انگیزه در نوشتن ویروس ‏کامپ‏ی‏وتر‏ی شوند.‏ ‏برخی از ویروس‏‌‏ها بسیار مخرب هستند و برخی تنها جنبه تبلیغاتی دارند.
‏علت نامگذاری این برنامه‏‌‏ها به ویروس به دلیل شباهت نحوه فعالیت آنها ‏با ویروس‏‌‏ها در دنیای حقیقی است.‏ ‏ویروس رایانه‏‌‏ای را می‏‌‏توان برنامه‏‌‏ای تعریف نمود که می‏‌‏توان خودش را با اس‏تفاده از یک میزبان تکثیر نماید.‏ ‏بنابراین تعریف اگر برنامه‏‌‏ای وجود داشته باشد که دارای آثار تخریبی باشد ولی ‏امکان تکثیر نداشته باشد،‏نمی‏‌‏توان آن را ویروس نامید.
‏معمولاً کاربران کامپیوتر به ویژه آنهایی که اطلاعات تخصصی کمتری درباره ‏کامپ‏ی‏وتر‏ دارند،ویروس‏‌‏ها را برنامه‏‌‏هایی هوشمندو‏خطرناک می‏‌‏دانند که خود به خود اجرا و تکثیر شده و آثار تخریبی زیادی دارند که باعث از دست رفتن اطلاعات و گاه خراب شدن ‏کامپ‏ی‏وتر‏ می‏‌‏گردند در حالی که طبق آمار تنها پنج درصد ویروس‏‌‏ها دارای آثار ‏تخریبی ب‏وده ‏و‏بقیه صرفاً تکثیر می‏‌‏شوند. ‏بنابراین ویروس‏‌‏های رایانه‏‌‏ای از جنس برنامه‏‌‏های معمولی هستند که توسط ویروس‏‌‏نویسان نوشته شده و سپس به طور ناگهانی توسط یک فایل اجرایی و یا‏ جا گرفتن در ناحیه سیستمی دیسک،‏فایل‏‌‏ها و یا ‏کامپ‏ی‏وتر‏‌‏های دیگر را آلوده می‏‌‏کنند.‏ ‏در این حال پس از اجرای فایل آلوده به ویروس و یا دسترسی ب‏ه یک دیسک آلوده توسط کاربر دوم،‏ ‏ویروس به صورت مخفی از نسخه‏‌‏ای خودش را تولید کرده و به برنامه‏‌‏ های دیگر می‏‌‏چسباند و به این ترتیب‏ داستان زندگی ویروس آغاز می‏‌‏شودو‏هر یک از برنامه‏‌‏ها ‏و یا دیسک‏‌‏های حاوی ویروس، پس از‏انتقال به ‏کامپ‏ی‏وتر‏‌‏های دیگ‏ر باعث تکثیر نسخه‏‌‏هایی از ویروس و‏آلوده شدن دیگر فایل‏‌‏ها و دیسک‏‌‏ها می‏‌‏شوند.
‏90
‏فصل‏ یکم-‏ ‏ویروس ها
– 1-1‏تعریف ویروس
‏به برنامه‏‌‏های ‏رایان‏ه‏‌‏ای که به منظور تخریب ‏و‏یا سوءاستفاده ‏از ساختار یک رایانه نوشته ‏شود،ویروس رایانه‏‌‏ای می‏‌‏گویند. ‏ویروس رایانه‏‌‏ای عبارتی است برای یک برنام‏ه ناخواسته مخرب که می‏‌‏تواند روی ‏رایانه‏‌‏هامنتشرواجراگردد‏.
‏.‏معمولاًویروس‏‌‏ها‏ت‏وسط ‏برنامه‏‌‏نویسان برای مقاصد گوناگون ‏نوشته می‏‌‏شوند. اهدافی چون شهرت،‏انتقام، ایجاد خسارت و یا اهداف اقتصادی می‏‌‏توانند باعث ایجاد انگیزه در نوشتن ویروس ‏کامپ‏ی‏وتر‏ی شوند.‏ ‏برخی از ویروس‏‌‏ها بسیار مخرب هستند و برخی تنها جنبه تبلیغاتی دارند.
‏علت نامگذاری این برنامه‏‌‏ها به ویروس به دلیل شباهت نحوه فعالیت آنها ‏با ویروس‏‌‏ها در دنیای حقیقی است.‏ ‏ویروس رایانه‏‌‏ای را می‏‌‏توان برنامه‏‌‏ای تعریف نمود که می‏‌‏توان خودش را با اس‏تفاده از یک میزبان تکثیر نماید.‏ ‏بنابراین تعریف اگر برنامه‏‌‏ای وجود داشته باشد که دارای آثار تخریبی باشد ولی ‏امکان تکثیر نداشته باشد،‏نمی‏‌‏توان آن را ویروس نامید.
‏معمولاً کاربران کامپیوتر به ویژه آنهایی که اطلاعات تخصصی کمتری درباره ‏کامپ‏ی‏وتر‏ دارند،ویروس‏‌‏ها را برنامه‏‌‏هایی هوشمندو‏خطرناک می‏‌‏دانند که خود به خود اجرا و تکثیر شده و آثار تخریبی زیادی دارند که باعث از دست رفتن اطلاعات و گاه خراب شدن ‏کامپ‏ی‏وتر‏ می‏‌‏گردند در حالی که طبق آمار تنها پنج درصد ویروس‏‌‏ها دارای آثار ‏تخریبی ب‏وده ‏و‏بقیه صرفاً تکثیر می‏‌‏شوند. ‏بنابراین ویروس‏‌‏های رایانه‏‌‏ای از جنس برنامه‏‌‏های معمولی هستند که توسط ویروس‏‌‏نویسان نوشته شده و سپس به طور ناگهانی توسط یک فایل اجرایی و یا‏ جا گرفتن در ناحیه سیستمی دیسک،‏فایل‏‌‏ها و یا ‏کامپ‏ی‏وتر‏‌‏های دیگر را آلوده می‏‌‏کنند.‏ ‏در این حال پس از اجرای فایل آلوده به ویروس و یا دسترسی ب‏ه یک دیسک آلوده توسط کاربر دوم،‏ ‏ویروس به صورت مخفی از نسخه‏‌‏ای خودش را تولید کرده و به برنامه‏‌‏ های دیگر می‏‌‏چسباند و به این ترتیب‏ داستان زندگی ویروس آغاز می‏‌‏شودو‏هر یک از برنامه‏‌‏ها ‏و یا دیسک‏‌‏های حاوی ویروس، پس از‏انتقال به ‏کامپ‏ی‏وتر‏‌‏های دیگ‏ر باعث تکثیر نسخه‏‌‏هایی از ویروس و‏آلوده شدن دیگر فایل‏‌‏ها و دیسک‏‌‏ها می‏‌‏شوند.

 

 فایل