مقاله پيکر بندي سيستم عامل word

دانلود مقاله پيکر بندي سيستم عامل word

🔹 بهترین کیفیت

🔹 قابل ویرایش

🔹دانلود با لینک مستقیم و سریع

🟢 پشتیبانی 24 ساعته

مقاله پيکر بندي سيستم عامل word

مقاله-پيکر-بندي-سيستم-عامل-wordلینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 38 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏فهرست
‏مقدمه‏ 1
‏پ‏ي‏کر بند‏ي‏ س‏ي‏ستم عامل‏ 2
‏مد‏ي‏ر‏ي‏ت حافظه در UNIX‏ و SOLARIS‏ 4
‏س‏ي‏ستم صفحه بند‏ي‏ ساختمان داده ها‏ 5
‏جا‏ي‏گز‏ي‏ن‏ي‏ صفحه‏ 6
‏تخص‏ي‏ص دهنده حافظه هسته‏ 11
‏مد‏ي‏ر‏ي‏ت پرونده در ‏ي‏ون‏ي‏کس‏ 15
‏گره ها‏ي‏ شاخص‏ 17
‏تخص‏ي‏ص پرونده‏ 17
‏راهکارهاي همزماني در يونيکس 21
‏لوله ها‏ 22
‏پ‏ي‏امها‏ 23
‏حافظه مشترک‏ 24
‏راهنماها‏ 24
‏علائم‏ 27
‏اول‏ي‏ه ها‏ي‏ هنگام ساز‏ي‏ نخ در SOLARIS‏ 28
‏قفل انحصار متقابل‏ 29
‏راهنماها‏ 31
‏مد‏ي‏ر‏ي‏ت فرا‏ي‏ند در UNIX SVR4‏ 32
‏شرح فرا‏ي‏ند‏ 35
‏کنترل فرا‏ي‏ند‏ 39
‏ خلاصه‏ 40
‏منابع 43
‏2

 

 فایل