مقاله کرسی بندی در خشنویسی 15 ص

دانلود مقاله کرسی بندی در خشنویسی 15 ص

🔹 بهترین کیفیت

🔹 قابل ویرایش

🔹دانلود با لینک مستقیم و سریع

🟢 پشتیبانی 24 ساعته

مقاله کرسی بندی در خشنویسی 15 ص

-مقاله-کرسی-بندی-در-خشنویسی-15-صلینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 16 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

2
‏کرسی بندی در خشنویسی
‏یک اثر خوشنویسى مى‏‌‏تواند در قالب‏‌‏ها و گونه‏‌‌‏هاى مختلفى ارائه شود‏. ‏هر یک از این قالب‏‌‏ها داراى اصول و شرایط خاصى است که باید از سوى هنرمند رعایت شود تا نتیجه‏ٔ‏ صحیح به‏‌‏دست آید‏. ‏این قالب‏‌‏ها عبارتند از‏: ‏سطر، دو سطر، سیاه مشق، چلیپا، کتابت، قطعه، کتیبه‏. ‏
‏در طى سالیان این قالب‏‌‏هاى متعدد براى ترکیب کلمات و حروف ایجاد شدند و هنرمندان، آیات قرآنى و متون ادبى و علمى و اشعار زیبا را در این قالب‏‌‏ها نوشته‏‌‏اند و خوشنویسان با وفادارى به اصول این قالب‏‌‏ها آثار بدیع و بسیار زیبایى خلق کرده‏‌‏اند‏. ‏
‏سطر‏‌‏نویسی ‏
‏دو سطر‏‌‏نویسی ‏
‏سیاه‏‌‏ مشق ‏
‏چلیپا ‏
‏کتابت ‏
‏سطرنویسى ‏
‏به مجموعه‏ٔ‏ کلمات و جمله‏‌‏هایى که روى خط کرسى قرار مى‏‌‏گیرند، سطر گفته مى‏‌‏شود‏. ‏سطر ساده‏‌‏ترین قالب براى ارائه نوشته در خوشنویسى بشمار مى‏‌‏رود و از ارکان مهم آن به حساب مى‏‌‏آید‏. ‏سطر ممکن است یک جمله‏ٔ‏ کامل باشد یا چندین جمله را در خود جاى دهد‏. ‏گاهى نیز ممکن است جمله‏ٔ‏ کامل هم نباشد‏. ‏بنابراین تعداد سطرها در یک صفحه را، خط کرسى‏‌‏هاى موجود در آن صفحه مشخص مى‏‌‏کنند‏. ‏
‏اصول و ضوابط کلى سطر شامل دو قسمت مهم مفردات سطر و ترکیب سطر مى‏‌‏شود‏. ‏مفردات سطر اجزاى سطر است؛ شامل حروف، کلمات و اتصالات؛ که بکارگیرى قواعد حروف و کلمات انجام مى‏‌‏گیرد‏. ‏
‏ترکیب سطر، چگونگى قرار گرفتن حروف و کلمات در داخل سطر و نحوه ارتباط بین آنهاست؛ بطورى که سطر در زیباترین شکل خود قرار گیرد
2
‏. ‏مجموعه اجزاى یک سطر باید در داخل سطر، بصورتى اصولى و زیبا کنار هم چیده شوند، تا سطر زیباتر بنظر آید‏. ‏در ترکیب سطر، ذوق و سلیقه و ابتکار شخص در زیبایى آن نقش اساسى دارد‏. ‏قواعد و اصول اولیه‏ٔ‏ ترکیب‏‌‏بندى سطر عبارتند از‏: ‏رعایت کرسى حروف و کلمات، رعایت فاصله‏ٔ‏ حروف و کلمات، کشیده‏‌‏ها و جایگاه آنها در سطر، سوار کردن حروف و کلمات، اتمام سطر‏.‏ ‏خط کرسى یا خط زمینه در یک سطر براى آن‏‌‏که چشم به‏‌‏خطا نرود و حروف و کلمات در جایگاه خود قرار گیرند، بکار مى‏‌‏رود‏. ‏در سطر، باید فاصله‏ٔ‏ حروف و کلمات یکسان و یکنواخت نسبت بهم نوشته شوند، تا سطر زیباتر و خواناتر شود‏. ‏معمولاً فاصله بین حروف و کلمات یک سطر، به اندازه‏ٔ‏ یک نقطه قلم است‏. ‏معمولاً در هر سطر یک یا دو حرف به‏‌‏صورت کشیده نوشته مى‏‌‏شود‏. ‏بعضى حروف الفباى فارسى در خط نستعلیق مى‏‌‏توانند به‏‌‏صورت کشیده یا مدّ نوشته شوند‏. ‏برخى خروف خود، قابل کشیدن نیستند؛ اما در اتصال با حروف دیگر قابل کشیدن مى‏‌‏شوند‏. ‏مثل حرف غ وقتى به م متصل شود به‏‌‏صورت کلمه‏ٔ‏ ‏”‏غم‏“ ‏قابل کشیدن خواهد شد‏. ‏کشیده‏‌‏ها براى ایجاد توازن و زیبایى استفاده مى‏‌‏شوند و شکل‏‌‏هاى متنوعى به سطر مى‏‌‏بخشند‏. ‏محل قرار گرفتن آنها براساس تشخیص و سلیقه و تجربه‏ٔ‏ خوشنویس، مى‏‌‏تواند زیبایى اثر را چند برابر کند‏. ‏در قطعات خوشنویسی، بخصوص نستعلیق، بعضى از حروف و کلمات از جاى اصلى خود خارج و بالاى کلمه‏ٔ‏ قبل از خود قرار مى‏‌‏گیرند و سوار مى‏‌‏شوند و انسجام بیشترى به سطر مى‏‌‏دهند‏. ‏سوار کردن حروف و کلمات باعث ایجاد توازن بین سیاهى‏‌‏ها و سفیدى‏‌‏ها در یک اثر خوشنویسى مى‏‌‏شود‏. ‏البته بعضى از حروف در قواعد خوشنویسى نباید سوار شوند

 

 فایل