مقاله کره آسمانی

دانلود مقاله کره آسمانی

🔹 بهترین کیفیت

🔹 قابل ویرایش

🔹دانلود با لینک مستقیم و سریع

🟢 پشتیبانی 24 ساعته

مقاله کره آسمانی

-مقاله-کره-آسمانیلینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 5 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏کره آسمانی
‏ما همواره ظاهرآسمان را مشاهده می کنیم ، نه آن چیزی که واقعا وجود ‏دارد.به علت نیروی گرانشی که از مر کز زمین بر ما وارد می شود ، احساس می کنیم،که ‏بر روی زمین قرار داریم. به عنوان مثال اگر  در عرض جغرافیایی 45 درجه قرار گرفته ‏باشیم در مکانی بین خط استوا و قطب شمال هستیم(زاویه ای که مکان شما با خط استوا می ‏سازد را عرض جغرافیایی گویند.) عرض جغرافیایی قطب شمال 90 درجه و استوا0 درجه است. ‏به نظر می آید که زمین در مر کز یک کره آسمانی فرضی قرار دارد و تصور می کنیم در ‏داخل آن قرار داریم و توسط آن کاملا احاطه شده ایم .
‏بالاترین نقطه این کره ی آسمانی_ درست بالای سرتان_را “نقطه فراز “‏می نامند ونقطه مقابل آن “نقطه نشیب” گویند . در میان این نقاط بزرگترین دایره کره ‏را ” افق ” گویند، که این دایره ی کره آسمانی توسط صفحه ی مماس با پاهای شما بر روی ‏کره زمین قطع می شود.هر آنچه که در بالای افق قرار دارد برای ما قابل مشاهده است و ‏هر آنچه که در زیر آن قرار دارد غیر قابل مشاهده است.
‏با کره آسمانی مشابه با زمین رفتار می کنیم و نقاط معادلی را برای ‏آن تعریف می کنیم . (دقیفا این کار مشابه این است که مقیاس زمین را تغییر داده ‏باشیم و در اندازه بزرگتری راجع به آن صحبت کنیم .) با امتداد دادن محورهای گردش ‏زمین قطب های شمال و جنوب کره آسمانی وباگسترش دادن صفحه ی استوایی زمین ، استوای ‏آسمانی را تعریف می کنیم
‏قطب شمال کره آسمانی  در صورت فلکی “دب اصغر” نزدیک به ‏مسیر ستاره قطبی (ستاره شمال) قرار دارد و قطب جنوب کره آسمانی در صورت فلکی ‏جدید”هشتک” قرار دارد.
‏دایره اطراف کره ی آسمانی که نقاط فراز و نشیب ، قطبهای شمال و جنوب ‏کره آسمانی را شامل می شود”نصف النهارکره آسمانی” می نامند، نقاط تقاطع میان نصف ‏النهار آسمانی وافق را شمال وجنوب کره آسمانی .وتقاطع میان استوای آسمانی و افق را ‏غرب وشرق کره آسمانی تعریف می کنیم.تقاطع نصف النهار آسمانی و استوای آسمانی که در ‏شکل با حرف یونانی سیگما نشان داده شده است به اندازه زاویه ای برابر با عرض ‏جغرافیایی از نقطه فراز فاصله دارد.
>‏گردش زمین به دور قطب هایش از غرب به شرق (عکس عقربه های ساعت ‏زمانی که از بالای قطب شمال نگاه می کنیم.) صورت می گیرد که به نظر می آید آسمان در ‏جهت دیگر به دور قطب های شمال و جنوب کره ی آسمانی موازی با استوای آسمانی می ‏گرددوهمچنین می توانیم زوایایی معادل با زوایای تعریف شده بر روی زمین ، بر روی کره ‏آسمانی تعریف کنیم.البته دقت کنید که اگر در نیمکره ی جنوبی قرار داشته باشیم ، قطب ‏جنوب کره آسمانی در بالای افق قرار دارد وقطب شمال آن در زیر آن قرار دارد. 
‏ستاره ای که بر روی کره آسمانی قرار دارد به نظر بیننده یک مسیر ‏روزانه را طی می کند(دایره قرمز رنگ) زاویه ی عمودی ساخته شده توسط ستاره ، در شمال ‏یا در جنوب استوای آسمانی مشخص کننده ی میزان انحراف آن است که در شکل با حرف ‏یونانی دلتا نشان داده شده است . زمانی که ستاره در زیر افق قرار می گیرد ،غروب ‏کرده است و. زمانی طلوع می کند که در بالای افق قرار بگیرد .اگر مسیر روزانه ی ‏ستاره ای همان استوای آسمانی باشد آنگاه دقیقا در شرق طلوع می کند و درغرب غروب می ‏کند.زمانی که میزان انحراف در شمال زیاد شود(90 درجه _عرض جغرافیایی) آنگاه ستاره ‏در “دور قطبی” قرار می گیرد و دیگر امکان قرار گرفتن در زیر افق را ندارد و همیشه ‏قابل مشاهده است و اگر انحراف در جنوب زیاد شود ستاره هیچگاه طلوع نمی کند و قابل ‏مشاهده نیست.
‏کره آسمانی:celestial sphere
‏نقطه فراز :zenith
‏نقطه نشیب :nadir
‏قطب شمال کره آسمانی :(north celestial sphere(NCP
‏قطب جنوب کره ‏آسمانی :(south celestial sphere(SCP
‏استوای آسمانی:celestial equator 
‏نصف ‏النهار آسمانی:celectial meridian
‏مسیر روزانه:daily path
‏دور ‏قطبی:circumpolar
‏عرض جغرافیایی: latitude
‏صورت فلکی هشتک:Octant
‏دایرﺓالبروج
‏با اینکه زمین به دور خورشید می گردد اما ما احساس می کنیم که ساکن ‏هستیم ، و به نظر می آید که خورشید یک بار در سال ، در جهت عکس عقربه های ساعت ( ‏ازغرب به شرق، در جهت مخالف حرکت روزانه اش در آسمان) در طول یک مسیر پیوسته و ‏یکنواخت که “دایرﺓ البروج”می نامند، به دور زمین می گردد با توجه به اینکه یک سال ‏،365 ‏روز(به طور دقیق365/‏24422.) دارد و دایره 360 درجه است، خورشید با گامهایی ‏آهسته که کمی کمتر از یک درجه در هر روز است، به سمت شرق حرکت می کند.در زمانهای ‏یکسان به طورپیوسته از شرق به غرب حرکت می کند(البته به نظر می آید که حرکت می ‏کند.) که این از نتایج گردش زمین است.وحرکتش کمی آهسته تر از دیگر ستاره هاست که به ‏علت جریان همزمان شرقی اش است.
‏عمودهای وارد برسطح دایره البروج را به عنوان قطب های دایره البروج ‏تعریف می کنیم .قطب شمال دایره البروج در صورت فلکی اژدها و قطب جنوب آن درصورت ‏فلکی ماهی طلایی قرار دارد .
‏محور زمین به اندازه 23/‏4 درجه نسبت به عمودهای ‏وارد به سطح دایره البروج انحراف دارد.(قطبهای آسمانی و قطبهای دایره البروج به ‏وسیله این زاویه از هم تفکیک می شوند.)علت انحراف دایره ، دایره البروج نسبت به ‏استوای آسمانی همین زاویه است و به همین دلیل است که آن را دایره البروج اریب می ‏نامند . با اینکه خورشید در طول دایره البروج، بر خلاف ستاره های زمینه _ که وجود ‏دارند علی رغم اینکه شما قادر به دیدن آنها در آَسمان آبی نیستید _ حرکت می کند، ‏اما به نظر می آید که خورشید از شمال به جنوب استوای آسمانی در حرکت است.
‏در طول زمانی که خورشید مسیر دایره البروج را طی می کند،به نظر می ‏آید که ازمقابل 12 صورت فلکی یاستانی عبور می کند که آنرا منطقه البروج می ‏نامند.
‏که دسته بندی قدیمی آن به صورت زیر است:
 

 

 فایل