مقاله کشت کلزا در مناطق دیم 28 ص

دانلود مقاله کشت کلزا در مناطق دیم 28 ص

🔹 بهترین کیفیت

🔹 قابل ویرایش

🔹دانلود با لینک مستقیم و سریع

🟢 پشتیبانی 24 ساعته

مقاله کشت کلزا در مناطق دیم 28 ص

-مقاله-کشت-کلزا-در-مناطق-دیم-28-صلینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 27 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏كشت كلزا در مناطق ديم
2
‏مقدمه
‏گياه كلزا Brassica napus L.‏ يك گونه آمفي ديپلوئيد حاصل از تلاقي فرم هايي از گونه كلم‏ rassica Oleracea‏ با شغلم Brassica Campestris‏ در طبيعت مي باشد. اين گياه در سال هاي اخير به دليل دارا بودن ويژگي هاي زراعي متنوع و بعضاً‌ منحصر به فرد و نيز به خاطر درصد روغن بالا و كيفيت مطلوب آن مورد توجه خاص مسئولان اجرايي وزارت جهادكشاورزي قرار گرفته و اين اميد را در دل ها تابانده كه با توسعه كشت آن در كنار ساير گياهان روغني نظير سويا،‌ آفتابگردان،‌ كنجد، و گلرنگ تا حد زيادي از وابستگي كشور به خارج در زمينه واردات روغن و كنجاله گياهي كاسته شود. براساس بررسي ها و پيش بيني هاي انجام شده در قالب برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي ـ اجتماعي …. كشور ـ زير بخش كشاورزي ـ تا سال آخر اجراي بنرامه افزايش سطح كشت كلزا تا ميزان 360 هزار هكتار به منظور توليد 580 هزار تن دانه با حداقل 38 درصد روغن و در نتيجه تامين حدود 222 هزار تن روغن كلزا پيش بيني شده است. در قالب برنامه سوم توسعه اقتصادي همچنين توليد 216 هزار تن روغن از طريق كشت سايرگياهان روغني پيش بيني شده كه جمعاً‌ با توليد تقريبي 428 هزار تن روغن حدود 50 درصد از روغن گياهي مورد نياز به شرط تامين پرسنل متخصص و نهاده هاي لازم در داخل كشور توليد خواهد شد.
‏گياه كلزا تا چند سال قبل براي جامعه كشاورزي كشور و نير برخي از مسئولان ناشناخته بود در اصل بومي ايران نيست و بحث مربوط به خاستگاه گونه زراعي كلزا و تيپ هاي متنوع روغني، علوفه اي ،‌پاييزه و بهاره آن خود مي تواند موضوع مقاله جداگانه اي باشد. بخش تحقيقات دانه هاي روغني موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر از دو دهه قبل برنامه مدوني براي دريافت نمونه هاي بذر رقم هاي اصلاح شده كلزا از مراكز تحقيقات بين المللي و نيز دانشگاه هاي معتبر آلمان،‌سوئد، كانادا و لهستان اجرا نمود و با ايجاد مزارع تحقيقاتي متعدد در مناطق گرگان، مازندران، كرج، اروميه، زرقان، همدان، كرمانشاه، مياندوآب، داراب و غيره به بررسي سازگاري اين رقم ها با شرايط اقليمي مناطق فوق اقدام كرد. در كنار اين بررسي ها با انجام هيبريداسيون و دو رنگ گيري مواد ژنتيكي سازگار و پرمحصول در راه ايجاد رقم هاي برتر داخلي گام برداشته شده است.
‏كشت كلزا در مناطق ديم
2
‏به موازات انجام تحقيقات بهنژادي در مورد گياه روغني كلزا برخي از جنبه هاي بهزراعي اين گياه نظير روش هاي كاشت، تاريخ كاشت و مقايسه روش هاي برداشت، تحمل به تنش خشكي و غيره در قالب طرح هاي تحقيقاتي مورد بررسي قرار گر‏فته كه نتايج سودمندي ا زاين طرح‏‌‏ها بدست آمده است.
‏بخش تحقيقات دانه هاي روغني موسسه تحقيقات اصلاح وتهيه نهال و بذر همچنين به عنوان ستاد هماهنگ كننده تحقيقات گياهان روغني دركشور علاوه بر انجام وظايف محوله، الهام بخش اجراي شمار قابل ملاحظه اي طرح هاي تحقيقاتي و به ويژه پايان نامه هاي دانشجويي در زمينه جنبه هاي مختلف بهزراعي اين نبات در تعداد زيادي از دانشگاه هاي كشور بوده و با انجام مشاوره و راهنمايي و تامين بذر هاي اصلاح شده لازم براي اجراي اين بررسي ها، راهگشاي بسط اطلاعات علمي و تضمين امكان توسعه كشت اين نبات است.
‏همپاي توسعه كشت كلزا به بيشتر از 50 هزار هكتار در سال زراعي 80 ‏–‏ 81 در كشور مسايل زراعي جديد مطرح مي شود كه پاسخگويي به آنها نيازمند انجام تحقيقات مستمر و گسترده تر مي باشد. از جمله اين مسايل مي توان به مجموعه پرسش هايي مربوط به شرايط كاشت كلزا اشاره نمود. كشت موفقيت آميز كلزا مستلزم آماده كردن بهينه زمين، كشت صحيح و آبياري به موقع پس از كاشت است. مجموعه اين عمليات موجب مي شود كه سبز مزرعه يكنواخت بوده و گياه بتواند براي كسب آمادگي تحمل به سرما تا شروع فصل سرما به قدر كافي رشد كرده و به مرحله روزت برسد.

 

 فایل