مقاله کلاج

دانلود مقاله کلاج

🔹 بهترین کیفیت

🔹 قابل ویرایش

🔹دانلود با لینک مستقیم و سریع

🟢 پشتیبانی 24 ساعته

مقاله کلاج

-مقاله-کلاجلینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 9 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏کلاچ:
‏بنابراین واحدهای مدرن از طرح موثرتری برای انتقال درایو از ‏فلای و‏یل به صفحه فشار‏ ‏استفاده می کنند. در‏ ‏طی‏ درگیری کلاچ، نیروی منتقل شده به صفحه متحرک لازم است که بتدریج بکار برده شود.
‏ چون هر حرکت صفحه فشار یک اثر برجسته تری را در چرخهای جاده ایجاد می کند، ‏فلای و‏یل‏ صفحه فشار باید پرهیز شود یا عمل لغزش_گیر ایجاد شده توسط اصطکاک در این نقطه (‏لحظه‏)‏ محدود شود. کلاچ شکل از این عیب رنج می برد که در زمانی آشکار است که صفحه ‏فشار به سمت فلای ویل حرکت می کند و‏ ‏گشتاور حرکتی سعی دارد تا نسبت به‏ این حرکت محوری مقاومت کند.
‏کلاچ صفحه امروزه در اکثر ماشین های‏ ‏ ‏سفری‏ بکار می رود و کامیون های سبک. وقتی که مجموعه متحرک حاوی یک دیسک کلاچ باشد کلاچ به کلاچ‏ صفحه‏ واحد معروف است. ‏این کار دارا‏ی مزیت تولید یک رهایی سریع ‏می باشد.
‏ کلاچ صفحه دوبل اساساً با کلاچ تک صفحه ای یکسان است غیر از اینکه دیسک متحرک دیگری‏ و یک
‏ دیسک محرک میانی اضافه می شوند.
2
‏دیسکهای متحرک هر دو بر روی یک توپی نصب می شوند یا دو توپی ممکن است بکار برود.دیسک محرک و صفحه فشار به فلای ویل توسط پین‏ ‏های موازی وصل می گردد‏. مکانیزم عملیاتی یکسان باقی می ماند. کلاچ چند صفحه ای دارای بیش از سه دیسک است. بدلیل ناحیه اصطکاک بیشتر درصفحات، این کلاچ ظرفیت بشتری‏ برای انتقال نیرو دارد، که شامل دیسک های محرک و متحرک (سیلندری) است.
‏دیسک های محرک به فلای ویل از طریق یک هوزینگ استوانه ای با شیارهای داخلی متصل می شوند که بادندانه های م‏ربوط بر روی حاشیه(دوره) دیسک ها درگیر می شود.‏ دیسک های متحرک به محور کلاچ از‏ ‏ ‏ها‏ وصل می شود. کلاچ چند صفحه ای با سیستم های انتقال خودکارترجیح داده می شود.گا‏ spline ‏ طریق
‏هی اوقات، بر روی ماشین های سفری گران قیمت و روی کامیون‏ ها‏ بکار می رود.
‏ ‏گشتاور منتقل شده / با توجه به شکل(‏24.3)‏
( m ‏=‏ ‏شعاع های داخلی وخارجی سطح تماس ( r1 ,r2
‏ ‏بار محوری اعمال شده توسط فنرهای فعال کننده رله= W
‏ ‏ضریب اصطکاک بین سطوح تماس= ‏و
‏ بر روی سطح تماس از نقطه ای به نقطه‏ دیگر تغییر می کند زیرا بستگی به سرعت نسبی‏ اگر چه‏ مقدار

 

 فایل