مقاله گروههاي سازگاري رويش در قارچ 45 ص

دانلود مقاله گروههاي سازگاري رويش در قارچ 45 ص

🔹 بهترین کیفیت

🔹 قابل ویرایش

🔹دانلود با لینک مستقیم و سریع

🟢 پشتیبانی 24 ساعته

مقاله گروههاي سازگاري رويش در قارچ 45 ص

-مقاله-گروههاي-سازگاري-رويش-در-قارچ-45-صلینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 46 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

d/ zoherh/ zarinina‏ ص: ‏2
‏چكيده‏:
‏گروههاي سازگاري رويش در قارچ Bipolaris oryzae‏ :
‏بيماري لكه قهوه‌‌اي (Brown spot)‏ برنج، يكي از بيماري هاي بذر زاد برنج است كه در كليه مراحل رشد‏ی‏ از خزانه تا مزرعه روي گياه ديده مي‌‌شود و خساراتي را از جنبه كيفي و كمي بر روي محصول بوجود مي‌‌آورد. هر چند اين بيماري در بيشتر نقاط كشور كه در آنها برنج كشت مي‌‌شود وجود دارد، ولي اطلاعات دقيقي از پراكندگي بيماري‏ و‏ تنوع گونه‌‌ها و همچنين ميزان خسارتهاي وارده موجود نيست. از اين رو مطالعاتي در زمينه‌‌هاي مختلف اين بيماري انجام شده كه اهداف آن عبارت بودند از:
‏-شناسايي گونه‌‌هاي قارچ بيماري لكه قهوه‌‌اي برنج در گيلان
‏- مطالعات بيماري زايي جد‏ا‏ي‏ه ‏هاي بدست آمده
‏- واكنش برخي از ارقام برنج در مقابل قارچ عامل بيماري.
‏براي اين منظور، ابتدا از 91 مزرعه برنج در استان گيلان نمونه برداري شد و نمونه هاي گياهي جمع آوري شده جهت جدا سازي قارچ عامل بيماري، روي محيط PDA‏ و كاغذ صافي قرار داده شدند‏.‏ بدين ترتيب120 جد‏ا‏ي‏ه‏ بدست آمد. براي اسپوزايي جد‏ا‏ي‏ه ‏ها روي محيط كشت Twa+wheat +Straw‏ (Top water Agar)‏ كشت داده‌‌‏شدند‏. سپس صفات موفولژي كنيدي و كينديوفر، فرايند تشكيل كنيدي و نحوه جوانه زني آنها، جهت تشخيص تا كسنوميكي مطالعه گرديد. بررسي بيماري زايي جد‏ا‏ي‏ه ‏هاي اين گونه روي برنج رقم خزر و هاشمي در محيط آكواريوم انجام گرفت و علائم به صورت لكه هاي نكروتيك بيضي شكل، قهوه‌‌اي تيره با هاله زرد‏و‏گاهي بهم پيوسته در روي برگها مشاهده ‏شد‏.كه ‏و‏در موارد پيشرفته‏ نیز‏ خشكيدگي برگ، ديده شد.
‏لكه ها به طرف غلاف برگ نيز توسعه يافته و باعث ايجاد لكه هاي بيضي تا مستطيلي شكل به رنگ قهوه‌‌اي تيره، مايل به سياه روي غلاف ‏میشدند‏. براي بررسي و اكنش ارقام برنج نسبت به قارچ عامل بيماري دورقم برنج به اسامي هاشمي و خزر در مرحله برگ مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج حاصله نشان داد كه در مرحله برگ، تفاوت معني داري از نظر ميزان آلودگي بين ارقام مذكور وجود ندا
d/ zoherh/ zarinina‏ ص: ‏2
‏رد‏. علاوه بر اين جدايه هاي جمع آوري شده از نظر گروههاي سازگاري رويشي مورد بررسي قرار گرفتند و دو گروه سازگاري رويشي با سرگروهي جدايه هاي 1و 4 مرتب گرديدند.‏پ
‏مقدمه:
‏برنج با نام ‏علمیoryzae sativa ‏ به عنوان يك محصول مهم استراتژيك در كشاورزي جهان بعد از گندم قرار مي گيرد. اين محصول نقش بسيار مهمي در تغذيه مردم جهان و نيز كشور ما دارد. براساس آمار منتشر شده از سوي سازمان خواربار كشاورزي FAO‏ در سال 1997 سطح زير كشت برنج حدود 1‏5‏1 ميليون هكتار در جهان بوده است و كشورهاي هند و چين با 7‏5‏ ميليون هكتار نزديك %‏5‏0 از سطح زير كشت برنج را به خود اختصاص داده اند.(1)
‏سطح زير كشت برنج در كشور ايران در سال 1380 معادل ‏5‏63 هزار هكتار برآورد شده است كه معادل 4% درصد سطوح زير كشت برنج جهان است. 7‏5‏% از اراضي زير كشت برنج در استان هاي ساحلي درياي خزر يعني گيلان‏،‏ گ‏لستان و مازندان مي باشد‏.‏ با توجه به اينكه محصول براي رشد مناسب نيازمند آب و هواي مرطوب و نسبتاً گرم است لذا نواحي محور ساحلي در جنوب مازندران نواحي مناسب براي كاشت برنج به حساب مي‌‌آيند.
‏در سال 81 استان مازندان با توليد 93813 تن شلتوك حدود 40% اراضي كشت برنج را به خود اختصاص داده است‏ و‏ در ميان شهرهاي توليد كننده اين محصول مقام اول را دارا مي باشد . در استان گيلان در همين سال سطحي معادل 230 هزار هكتار كشت شده است و توليد معادل 675/011/1 تن شلتوك داشته و متوسط عملكرد آ‏ن‏ 3/4 تن در هكتار مي باشد. اين در حالي است كه در سال 1374 معادل يك ميليون صد هزار تن برنج از خارج وارد گرديد.

 

 فایل