مقاله گزارش کارآزمایشگاه فیزیک 4 ص

دانلود مقاله گزارش کارآزمایشگاه فیزیک 4 ص

🔹 بهترین کیفیت

🔹 قابل ویرایش

🔹دانلود با لینک مستقیم و سریع

🟢 پشتیبانی 24 ساعته

مقاله گزارش کارآزمایشگاه فیزیک 4 ص

-مقاله-گزارش-کارآزمایشگاه-فیزیک-4-صلینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 3 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏گزارش کارآزمایشگاه فیزیک
‏آزمایش شماره(3)‏:
‏قانون ارشمیدس
‏مقدمه
‏قانون ارشمیدس‏:‏هرگاه برهرجسم(کمی یا کاملا)غوطه وردرسیال معادل وزن سیال جا بجاشده نیروواردشودهمواره وزن ‏جسم بطرف پائین ونیروی شناوری سیال به طرف بالا ظاهر می شود.هرگاه این دونیروبا هم برابرباشند(مانندکشتی روی آب)جسم روی سیال شناور خواهدش‏د.F=W‏ ‏واگرنیروی وزن بیشتری ازنیروی شناوری سیال (مانندسنگ درآب)باشدجسم کاملا درسیال فروخواهدرفت.F

‏هدف آزمایش‏:اندازه گیری چگالی مایعات وجامدات بااستفاده ازقانون ارشمیدس
‏وسایل مورد نیاز‏:1-گیره پایه دار2-استوانه ارشمیدس3-استوانه مدرج4-ترازو5-جعبه وزنه6-قطعه چوب به شکل مکعب مستطیل7-ظرف آب8-خط کش9-الکل
‏شرح آزمایشات‏:
‏آزمایش شمار‏ه1:
‏ابتدااستوانه مدرج راتا حجم( V1‏)آب ریخته وسپس آنراوزن می کنیم(M1‏)حال استوانه ارشمیدس را به آرامی در داخل استوانه مدرج قرارمی دهی‏م‏ ‏ سپس دوباره حجم آب داخل استوانه مدرج(V2‏)وجرم آن(M2‏)رااندازه گیری می کنیم.حال با استفاده ازرابطه زیر چگالی آب را محاسبه می کنیم:
‏ ‏ ‏ ‏ ‏ M2=706.5gr‏ M1=686gr
‏ V2=370ml‏ ‏ V1=350ml
P=m2-m1/v2-v1=706.5-686/370-350=1.025 gr/cm3 ‏
‏ ‏آزمایش شمار‏ه2:
‏درآزمایش2نیزمانندآزمایش1عمل کرده فقط به جای آب ازالکل استفاده کرده وچگالی الکل رامحاسبه می کنیم:
M1=561gr M2=577gr
V1=250ml V2=270ml

‏ ‏ ‏ P=m2-m1/v2-v1=577-561/270-250=0.8gr/cm3‏
‏آزمایش شمار‏ه3:
‏ابتداارتفاع قطعه چوب مکعب مستطیل شکل را با استفاده ازخط کش اندازه می گیریم‏(h‏).سپس آنرابه آرامی داخل ظرف آب قرارمی دهیم.سپس چوب راازداخل ظرف بیرون آورده وارتفاعی را که چوب خیس شده رابا خط کش اندازه می گیریم(d‏).به کمک رابطه زیرچگالی چوب رامحاسبه می کنیم:
‏ h=2.7cm d=1.8cm pw=1gr/cm3

 

 فایل