مقاله گزارش کار آموزی جواد

دانلود مقاله گزارش کار آموزی جواد

🔹 بهترین کیفیت

🔹 قابل ویرایش

🔹دانلود با لینک مستقیم و سریع

🟢 پشتیبانی 24 ساعته

مقاله گزارش کار آموزی جواد

-مقاله-گزارش-کار-آموزی-جوادلینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 107 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

Page | 2
1
‏مقدمه :
‏فن آوری اطلاعات در حقیقت استفاده بهینه از سیستم های کامپوتری ‏است .به عبارتی استفاده هر چه بهتر از کامپوتر ها ، نر م افزارها و سخت افزارجانبی ‏آن برای حل مسائل و مشکلات کاری و پیاده سازی این راه حل ها در یک محیط واقعی وظیفه ‏اصلی IT ‏است. امروزه فناوری اطلاعات بحث داغ محافل علمی د نیا تلقی میشود و با ‏گسترش روزافزون ارتباطات و نیاز به برقراری آن، ناگزیر هستیم تا همگام با پیشرفت ‏های شگرف این فنآوری ما نیز بروز باشیم تا از مزایای این فناوری بهرمند شوِیم.
‏فن آوری اطلاعات IT-
▪ ‏تعریف
‏فن آوری اطلاعات به مجموعه ابزار و روش هایی اطلاق میشود که به ‏نحوی، اطلاعات را در اشکال مختلف، جمع آوری، ذخیره، بازیابی، پردازش و توزیع می ‏کنند.
‏اطلاعات منشاء دانائی و بصیرت در انسان است و هدف از به کار ‏گیری فن آوری اطلاعات، افزایش آگاهی در انسان و نظم در اجراست.
‏به تعبیر دیگر، فن آوری اطلاعات، فن بهره برداری از اندیشه ‏انسانی است. بهره برداری بهینه از اندیشه، سپردن امور شناخته شده، تکراری و غیرخلاق ‏به ماشین (از طریق خودکار سازی ‏عملیات ) و آزاد سازی اندیشه و مهارت های انسانی جهت ‏مکاشفه در ناشناخته ها ‏ست.
‏در سه دهه اخیر، مفهوم داده ورزی ( انفورماتیک ) از بستر ماشین ‏های پردازشگر اطلاعات به سمت نظریه سیستم و سپس نظریه اطلاعات گرایش یافته و امروز ‏با توجه به نظریه خودکار سازی و نظریه ارتباطات، انفورماتیک در پیوند با همه اینها، ‏بعنوان یک فن آوری همه منظوره تحت عنوان فن آوری اطلاعات در مرکز توجه جهان قرار ‏گرفته است.
‏فن آوری اطلاعات، فن بهره برداری از اندیشه انسانی است. بهره ‏برداری بهینه از اندیشه، سپردن امور شناخته شده، تکراری و غیرخلاق به ماشین (از ‏طریق خودکار سازی عملیات ) و آزاد سازی اندیشه و مهارت های انسانی جهت مکاشفه در ‏ناشناخته هاست.
‏مدل های رشد و توسعه به شکل روز افزون براساس واقعیات و تجارب ‏موجود به سمت مدل توسعه انسانی به معنی محور شمردن انسانها، گرایش یافته و نیروی ‏محرکه در این مدل ها نیروی انسانی و قابلیت های آن است.
‏از آنجا که، اندیشه تنها وجه تمایز انسان با سایر موجودات است، ‏طبعاً مراد از محوریت انسان، محوریت اندیشه اوست. اگر این تعبیر را بپذیریم که هر ‏یک از فن آوری ها، در جهت گسترش یکی از توانمندی های بشر بوجود آمده است (ابزارهای ‏اپتیک در جهت گسترش دید بشر، خودرو در جهت گسترش اعضای حرکتی و ‏…‏)، فن آوری اطلاعات ‏نیز در جهت گسترش توانمندی های اندیشه انسان تکوین یافته است.
‏از آنجا که، اندیشه تنها وجه تمایز انسان با سایر موجودات است، ‏طبعاً مراد از محوریت انسان، محوریت اندیشه اوست.
‏به منظور شناخت نقش این فن آوری در گسترش توانمندی های اندیشه ‏بشری و بالمآل توسعه آتی جهان، لازم است ارتباط موجود با دقت بیشتری مطالعه گردد.
‏فعالیت های بشر در جهت توسعه در دو حوزه تحقیقات و اجرا صورت می ‏پذیرد:
‏۱‏)‏حوزه تحقیقات:
‏هدف فعالیت ها در این حوزه کشف حقایق و شناخت قانون مندی ها و ‏روابط حاکم بر پدیده هاست. انسان با تفکر در مورد واقعیت های موجود که به صورت ‏اطلاعات در اختیار دارد و بررسی و پردازش آنها، حقایق جدید را کشف و برپایه آن ‏تجربه می کند، با بررسی نتایج تجربه و تعمیق شناخت، مدلی اجرائی را طراحی و به اجرا ‏در می آورد.
‏این حوزه قلمرو مطلق اندیشه است و اطلاعات در این حوزه به عنوان ‏یکی از ابزارهای شناخت عمل می نماید. همان گونه که هنر نیز به عنوان عامل ‏انگیزاننده اندیشه، ابزار دیگری است در جهت حقیقت یابی و تعمیق شناخت.
‏فن آوری اطلاعات در این حوزه، به عنوان خدمتگزار اندیشه وظیفه ‏دارد تا:
▪ ‏اطلاعات مورد نیاز را به سرعت و در طبقه بندی های مورد نظر ‏محقق، ارائه نماید. بدیهی ‏است که هر مقدار منابع اطلاعاتی وسیع تر و طبقه بندی شده ‏تر و مبتنی بر آخرین یافته های تحقیقاتی باشد، بهره وری اندیشه بیشتر خواهد بود. به ‏همین دلیل بخش مهمی از فن آوری اطلاعات در جهان. هم اکنون به اطلاع رسانی اختصاص ‏یافته است .
▪ ‏با شبیه سازی محیط، امکان تجربه مجازی فرضیات مختلف را با ‏سرعت بسیار و هزینه ناچیز فراهم کند. ابزارهای طراحی، شبیه سازی، برنامه ریزی، ‏تصمیم گیری، از جمله کاربرد فن آوری اطلاعات در این زمینه اند .
▪ ‏ابزار مناسب، جهت تولید و نشر آثار فرهنگی، هنری، آموزشی و ‏تفریحی بعنوان عامل انگیزاننده و بستر حرکت اندیشه خلاق فراهم کند. محصولات فن آوری ‏اطلاعات در زمینه های تدوین، چاپ و نشر این آثار بصورت ابزارهای چند رسانه ای از ‏جمله این مواردند.
‏۲‏) ‏حوزه اجرا:
‏هدف فعالیت های این حوزه به اجرا در آوردن طرح های تعیین شده در ‏حوزه اول، براساس ضوابط و مقررات مشخص است.
‏این فعالیت ها در دو بخش عمده صورت می گیرند:
‏الف) مدیریت اجرا: فعالیت های این بخش عمدتاً ناظر بر برنامه ‏ریزی و نظارت اجرائی است
‏سیستم های اطلاعات مدیریت و ابزارهای برنامه ریزی تامین و تخصیص ‏منابع و برنامه ریزی و ‏کنترل فرآیند عملیات، از زمره کاربردهای فن آوری اطلاعات در ‏عرصه مدیریت اجرائی است.
‏ب) اجرای عملیات: اجرای عملیات طبق برنامه ها و دستورالعملهای ‏اجرائی بر عهده این بخش است.
‏حاصل فعالیت های این بخش بطور دائم توسط مدیریت اجرائی در مقابل ‏برنامه ها ارزشیابی شده و نتایج این ارزشیابی بعنوان بازخورد اطلاعاتی از یک سو به ‏تصحیح برنامه اجرائی منجر می شود و از سوی دیگر با متاثر ساختن حوزه تحقیقات، موجب ‏تعمیق شناخت و تدقیق طراحی می گردد.
‏طراحی دقیقتر نظم بیشتر و اجرای روان تر عملیات را در حوزه اجرا ‏در پی دارد.
‏اجرای منظم و روان نهایتاً به خودکار سازی عملیات منجر خواهد ‏شد.
‏سیستمهای خودکار صنعتی و اداری، زمینه های کاربرد فن آوری ‏اطلاعات در این بخش اند.
‏همان گونه که مشاهده می شود، فن آوری اطلاعات از یک سو با نظم ‏بخشیدن به حوزه اجرا و خودکار سازی عملیات تکراری و فاقد خلاقیت، فعالیت های فیزیکی ‏را کاهش میدهد و از سوی دیگر با تولید و انتقال سریع، دقیق و به موقع اطلاعات به ‏حوزه های تحقیقات و مدیریت، شناخت را تکامل بخشیده و کارآئی نظام را افزایش می دهد ‏و از این طریق نظم را بر بنیان آگاهی استوار می سازد بدین جهت:
▪ ‏فن آوری اطلاعات کلید دستیابی به رشد و توسعه پایدار است.
‏به دلیل نقش کلیدی فن آوری اطلاعات در تعریف مجدد قدرت و تمدن ‏جوامع، در دو دهه گذشته کشورهای توسعه یافته به فن آوری اطلاعات بعنوان محور ‏بنیادین توسعه توجه کرده اند و در این راستا طرح های ملی و منطقه ای برای توسعه این ‏فن آوری اجرا کرده اند بطور مثال:
▪ ‏جامعه اروپا ‏۱۰‏ سال قبل اقدام به تدوین راهبردهای فن آوری ‏اطلاعات برای کشورهای عضو نمود و هم اکنون بسیاری از کشورهای اروپائی، مجموعه ‏قوانین و راهبردهای خود را جهت تحقق جامعه اطلاعاتی تدوین، منتشر و بعضاً اجرا کرده ‏اند .
▪ ‏رئیس جمهوری وقت آمریکا بلافاصله پس از شروع به کار گروهی را ‏مامور تنظیم و تدوین اهداف راهبردی کلان درباره زیر ساخت های اطلاعاتی نمود.
▪ ‏کشورهای شرق آسیا از جمله مالزی و سنگاپور، طرح های جامع خود ‏را برای رسیدن به جامعه اطلاعاتی، تدوین و اقدامات عملی را آغاز کرده اند.
▪ ‏ده ها کشور در حال توسعه با تعیین وزیر فن آوری اطلاعات در ‏این مسیر حرکت کرده اند .
‏فن آوری اطلاعات از یک سو با نظم بخشیدن به حوزه اجرا و خودکار ‏سازی عملیات تکراری و فاقد خلاقیت، فعالیت های فیزیکی را کاهش میدهد و از سوی دیگر ‏با تولید و انتقال سریع، دقیق و به موقع اطلاعات به حوزه های تحقیقات و مدیریت، ‏شناخت را تکامل بخشیده و کارآئی ‏نظامها را افزایش می دهد.
‏هم اکنون فن آوری اطلاعات با شتابی فزاینده در حال تغییر جهان ‏است و این تغییرات در کلیه عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشهود است. با این ‏وجود فن آوری اطلاعات هنوز در آغاز راه است. همان گونه که الکتریسته در آغاز تنها ‏بعنوان عامل روشنائی مطرح بود و اینک شریان حیاتی تمامی فعالیت های اقتصادی و ‏اجتماعی محسوب می گردد، فن آوری اطلاعات نیز در آینده نه چندان دور نقش حیاتی در ‏تمامی شئونات بشر ایفاء خواهد کرد.
‏همان گونه که الکتریسته در آغاز تنها بعنوان عامل روشنائی مطرح ‏بود و اینک شریان حیاتی تمامی فعالیت های اقتصادی و اجتماعی محسوب می گردد، فن آوری ‏اطلاعات نیز در آینده نه چندان دور نقش حیاتی در تمامی شئونات بشر ایفاء خواهد کرد.
‏هم اکنون فن آوری اطلاعات با شتابی فزاینده در حال تغییر جهان ‏است و این تغییرات در کلیه عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشهود است .
Page | 3
1
‏فصل اول :
‏آشنایی کلی با مکان کار آموزی

 

 فایل