چالشهای فناوری اطلاعات در محیط حسابداری ورد

دانلود چالشهای فناوری اطلاعات در محیط حسابداری ورد

🔹 بهترین کیفیت

🔹 قابل ویرایش

🔹دانلود با لینک مستقیم و سریع

🟢 پشتیبانی 24 ساعته

چالشهای فناوری اطلاعات در محیط حسابداری ورد

چالشهای-فناوری-اطلاعات-در-محیط-حسابداری--وردلینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 17 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏میزگرد: چالشهای فناوری اطلاعات در ‏محیط حسابداری
30 ‏ارديبهشت 1386 – ‏حسابرس – ‏حسابداران به عنوان مدیران، مشاوران و تامین کنندگان اطلاعات نقشی مهم در به ‏کارگیری فناوری اطلا‌عات در سازمانهای بزرگ و کوچک دارند. حرفه حسابداری نیز در کل، ‏تعهد دارد به تواناییها و شایستگیهای لا‌زم حسابداران حرفه ای در زمینه فناوری ‏اطلا‌عات بپردازد و نشان دهد این طیف از مجموعه فعال محیط کسب و کار، از طریق توسعه ‏مداوم دانش حرفه ای خود، توان آشنایی با پیشرفتهای فناوریهای اطلا‌عات را دارد؛ ‏اگرچه حرفه حسابداری نیز با چالشهای متعددی در زمینه فناوری اطلا‌عات ‏روبروست:
‏فناوری اطلا‌عات بر ساختار، کارکرد و مدیریت سازمانها تاثیر می ‏گذارد و تدوین راهبرد تجاری در واحدهای اقتصادی بدون در نظر گرفتن راهبرد فناوری ‏اطلا‌عات میسر نیست. در نتیجه ضروری است طرحریزی تجاری با طرحریزی فناوری اطلا‌عات ‏به صورتی قوام یافته، یکپارچه شوند و کنترلهای مالی و مدیریتی موثر در سیستمهای ‏جدید به وجود آید.
‏فناوری اطلا‌عات ماهیت فعالیتهای حسابداری و توجیه ‏اقتصادی آن را دگرگون ساخته است.افزون بر این، تعداد روزافزونی از حسابداران در ‏رشته های مرتبط با فناوری اطلا‌عات سرگرم کارند. بنابراین درک درست حسابداران از ‏بازار خدمات و محصولا‌ت فناوری اطلا‌عات، اثربخشی کار آنها را افزایش می ‏دهد.
‏تغییرات فناوری اطلا‌عات بسیار سریع و گسترده است و تاثیر روزافزونی ‏بر واحدهای تجاری در کل و فرایندهای تجاری به طور ویژه دارد. فرایندهای ایجاد، ثبت، ‏پردازش و گزارشگری رخدادهای تجاری هر روز در حال دگرگونی است و نقش و سهم انسان نیز ‏به تبع این دگرگونیها پیوسته در حال تغییر است.
‏مجله حسابرس به منظور آشنا ‏ساختن مخاطبان خود با کوششهایی که برای استفاده موثرتر از فناوری اطلا‌عات در تهیه ‏و ارائه اطلا‌عات اقتصادی و گزارشهای مالی مورد نیاز مدیران صورت می گیرد و طرح ‏مشکلا‌ت و مخاطرات و فرصتهای مربوط، با دست اندرکاران پرتجربه سازمانهای مطرح در ‏قالب یک میزگرد به گفتگو نشست.
‏موضوعهایی که در این میزگرد مورد بحث و تبادل ‏نظر قرار گرفت عبارت بود از:
1- ‏اطلا‌عات حسابداری الزاماً تنها منبع تامین ‏نیازهای اطلا‌عاتی تصمیمگیری نیست. اطلا‌عات حسابداری در تامین نیازهای اطلا‌عاتی ‏مدیران تا چه اندازه اهمیت و کاربرد دارد؟
2-‏سیستمهای اطلا‌عاتی سازوکاری ‏مطمئن برای تولید و تامین پیوسته اطلا‌عات است اما ایجاد چنین سیستمی همیشه چالش
‏برانگیز است. دستیابی به سیستمهای اطلا‌عاتی جامع و کامل تا چه اندازه امکانپذیر ‏است؟
3- ‏سیستم اطلا‌عاتی بدون فناوری اطلا‌عات از کارامدی لا‌زم برخوردار ‏نیست. تامین و به کارگیری فناوری اطلا‌عات نیز کار ساده ای نیست. سازمانها برای ‏تامین اطمینانبخش نرم افزارهای کامپیوتری و تخصصهای فناوری اطلا‌عات و غلبه بر ‏مشکلا‌ت آن با چه گزینه هایی روبرو هستند؟
4- ‏نحوه سازماندهی منابع و نیروی ‏انسانی درگیر در زمینه فناوری اطلا‌عات، بر کارایی و اثربخشی سیستمهای اطلا‌عاتی و ‏کارکرد روان آن در سازمان تاثیر دارد. سازماندهی مناسب برای امکانات فناوری ‏اطلا‌عات چگونه باید باشد؟
‏شرکت کنندگان در میزگرد عبارت بودند از :
‏علی کاردر، مشاور مدیرعامل و مدیر طرح بهره برداری از سیستمهای ‏برنامه ریزی منابع بنگاه (ERP) ‏در شرکت ملی نفت ایران،
‏محمود نظاری، عضو ‏موسس و رئیس هیئت مدیره شرکت کامپیوتری همکاران سیستم،
‏مجید طلایی، معاون ‏مالی و اقتصادی شرکت ملی ذوب آهن اصفهان،
‏عبدالرحمن ندیمی بوشهری، مشاور ‏اقتصادی بنیاد شهید و امور ایثارگران و رئیس کمیته خدمات مدیریت سازمان ‏حسابرسی.
‏نظاری
‏پیشرفتهای بشر وابسته به نیاز و ضرورت است. ‏در بازار رقابتی، نیاز به هوشمندی تجاری، شرکتها را به سوی سیستمهای اطلا‌عاتی که ‏سنگ‌پایه هوشمندی تجاری است، می‌راند. از طرفی بزرگ شدن و جهانی شدن حوزه جغرافیایی ‏دامنه فعالیتها، ضرورت نظارت و کنترل سیستماتیک، استفاده از زیرساختهای فراگیر و ‏گسترش پیوندهای سازمانی را طلب می‌کند. اما در ایران، بخش خصوصی سهم ناچیزی در ‏اقتصاد ملی دارد و در نتیجه بازار رقابتی نمی‌تواند محرک توسعه سیستمهای اطلا‌عاتی ‏باشد.
‏در بخش عمومی فضا تفاوت دارد. حکومتی قویتر است که شبکه ارتباطی ‏گستردهتری داشته باشد و به کمک آن ارتباط نزدیکتری با مردم برقرار کند که در این ‏صورت سیستمهای اطلا‌عاتی نقش مهمی به عهده خواهند داشت. ایجاد و توسعه زیرساختهای

 

 فایل