کاربرد فناوری اطلاعات در محیط حسابداری ورد

دانلود کاربرد فناوری اطلاعات در محیط حسابداری ورد

🔹 بهترین کیفیت

🔹 قابل ویرایش

🔹دانلود با لینک مستقیم و سریع

🟢 پشتیبانی 24 ساعته

کاربرد فناوری اطلاعات در محیط حسابداری ورد

کاربرد-فناوری-اطلاعات-در-محیط-حسابداری--وردلینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 20 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

1
‏کاربرد‏ فناوری اطلاعات در ‏محیط حسابداری
30 ‏ارديبهشت 1386 – ‏حسابرس – ‏حسابداران به عنوان مدیران، مشاوران و تامین کنندگان اطلاعات نقشی مهم در به ‏کارگیری فناوری اطلا‌عات در سازمانهای بزرگ و کوچک دارند. حرفه حسابداری نیز در کل، ‏تعهد دارد به تواناییها و شایستگیهای لا‌زم حسابداران حرفه ای در زمینه فناوری ‏اطلا‌عات بپردازد و نشان دهد این طیف از مجموعه فعال محیط کسب و کار، از طریق توسعه ‏مداوم دانش حرفه ای خود، توان آشنایی با پیشرفتهای فناوریهای اطلا‌عات را دارد؛ ‏اگرچه حرفه حسابداری نیز با چالشهای متعددی در زمینه فناوری اطلا‌عات ‏روبروست:
‏فناوری اطلا‌عات بر ساختار، کارکرد و مدیریت سازمانها تاثیر می ‏گذارد و تدوین راهبرد تجاری در واحدهای اقتصادی بدون در نظر گرفتن راهبرد فناوری ‏اطلا‌عات میسر نیست. در نتیجه ضروری است طرحریزی تجاری با طرحریزی فناوری اطلا‌عات ‏به صورتی قوام یافته، یکپارچه شوند و کنترلهای مالی و مدیریتی موثر در سیستمهای ‏جدید به وجود آید.
‏فناوری اطلا‌عات ماهیت فعالیتهای حسابداری و توجیه ‏اقتصادی آن را دگرگون ساخته است.افزون بر این، تعداد روزافزونی از حسابداران در ‏رشته های مرتبط با فناوری اطلا‌عات سرگرم کارند. بنابراین درک درست حسابداران از ‏بازار خدمات و محصولا‌ت فناوری اطلا‌عات، اثربخشی کار آنها را افزایش می ‏دهد.
‏تغییرات فناوری اطلا‌عات بسیار سریع و گسترده است و تاثیر روزافزونی ‏بر واحدهای تجاری در کل و فرایندهای تجاری به طور ویژه دارد. فرایندهای ایجاد، ثبت، ‏پردازش و گزارشگری رخدادهای تجاری هر روز در حال دگرگونی است و نقش و سهم انسان نیز ‏به تبع این دگرگونیها پیوسته در حال تغییر است.
‏مجله حسابرس به منظور آشنا ‏ساختن مخاطبان خود با کوششهایی که برای استفاده موثرتر از فناوری اطلا‌عات در تهیه ‏و ارائه اطلا‌عات اقتصادی و گزارشهای مالی مورد نیاز مدیران صورت می گیرد و طرح ‏مشکلا‌ت و مخاطرات و فرصتهای مربوط، با دست اندرکاران پرتجربه سازمانهای مطرح در ‏قالب یک میزگرد به گفتگو نشست.
‏پیشرفتهای بشر وابسته به نیاز و ضرورت است. ‏در بازار رقابتی، نیاز به هوشمندی تجاری، شرکتها را به سوی سیستمهای اطلا‌عاتی که ‏سنگ‌پایه هوشمندی تجاری است، می‌راند. از طرفی بزرگ شدن و جهانی شدن حوزه جغرافیایی ‏دامنه فعالیتها، ضرورت نظارت و کنترل سیستماتیک، استفاده از زیرساختهای فراگیر و
2
‏گسترش پیوندهای سازمانی را طلب می‌کند. اما در ایران، بخش خصوصی سهم ناچیزی در ‏اقتصاد ملی دارد و در نتیجه بازار رقابتی نمی‌تواند محرک توسعه سیستمهای اطلا‌عاتی ‏باشد.
‏در بخش عمومی فضا تفاوت دارد. حکومتی قویتر است که شبکه ارتباطی ‏گستردهتری داشته باشد و به کمک آن ارتباط نزدیکتری با مردم برقرار کند که در این ‏صورت سیستمهای اطلا‌عاتی نقش مهمی به عهده خواهند داشت. ایجاد و توسعه زیرساختهای ‏ارتباطی نقطه شروع توسعه ملی است. در ایران که واحدهای اقتصادی نیز در دست دولت است ‏این موضوع اهمیتی دوچـندان پیدا می‌کند. خوشبختانه در پنج شش سال اخیر حرکتهای ‏سودمندی را شاهد بوده‌ایم، گرچه حرکتهای سینوسی رفت و برگشت به شدت به این زیرساخت ‏لطمه زده است. درهرحال، زیرساختهای فناوری اطلا‌عات و ارتباطات اولین لا‌یه نظام ‏جامع اطلا‌عاتی را تشکیل می‌دهد.
‏در لا‌یه دوم، سیستمهای عملیاتی خاص هر ‏سازمان قرار دارد. برای مثال وزارت مسکن و شهرسازی دنبال آن است که دریابد نقشه ‏کلا‌نشهرها چیست، چگونه به مسئله مسکن به عنوان یکی از ضرورتها نگاه کند و چگونه از ‏دیدگاه رفاه ملی در این زمینه سرمایه‌گذاریها را هدایت کند. اینها همه در سیستمهای ‏عملیاتی خاص وزارت مسکن و شهرسازی جواب داده می‌شود و به همین تـرتیـب وظـایـف و ‏ماموریتهای اصلی هر سازمان به وسیله سیستمهای عملیاتی تحت پوشش قرار ‏می‌گیرد.
‏در لا‌یه سوم، سیستمهای پشتیبانی قرار دارد، مثل سیستمهای اداری، ‏مالی و سیستمهای مدیریتی که کمک میکند سازمان عملیات خود را بهتر اداره کند و خدمات ‏مناسبتری ارائه دهد.
‏سیستمهای عملیاتی اهمیت لحظه ای دارند. یعنی اگر یک ‏سازمان بزرگ ارتباط خود را با مشتری برای چند ساعت متوقف کند، ضرر هنگفتی خواهد ‏دید. ولی سیستمهای پشتیبانی نسبت به زمان به اندازه سیستمهای عملیاتی حساس نیستند. ‏برای مثال اگر سیستم صورتحساب با تاخیر و اختلا‌ل کار کند، روابط مشتری دچار توقف و ‏اشکال اساسی نخواهد شد.
‏وقتی به بازار عرضه خدمات فناوری اطلا‌عات نگاه ‏می‌کنیم، میبینیم درگذشته حسابداران مهمترین استفاده کننده این خدمات بوده اند. اما ‏بعد از مدتی با گسترده‌تر شدن دامنه نیاز اطلا‌عاتی شرکتها، مدیران انفورماتیک نقش

 

 فایل