bilgyts ( رایگان)

دانلود bilgyts ( رایگان)

🔹 بهترین کیفیت

🔹 قابل ویرایش

🔹دانلود با لینک مستقیم و سریع

🟢 پشتیبانی 24 ساعته

bilgyts ( رایگان)

bilgyts-(-رایگان)لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 3 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

31.10.2005 
‏اندیشمند نابغه یا تاجر ‏هوشیار
‏ویلیام هنری ‏گیتز
‏به مناسبت پنجاهمین سالروزتولد بیل ‏گیتزبنیاد گذار میکروسافت ،قصه از زندگی یکی از ثروتمند ترین مرد ان جهان است . وی ‏درسن وسالی قرارد ارد که هنوز هم خواهد توانست ازثروت افسانه یی اش برخوردار گردد.
‏ویلیام هنری گیتز سوم پنجاه ساله ،بیشتر با نام بیل گیتز شناخته می شود که بنیاد ‏گذار شرکت بزرگ نرم ابزار میکروسافت است که به ملیاردها دالر سرمایه دارد. رولف ‏وینکل تصویری از ویرا می پردازد .
‏اوازطرف هوادارانش،  چون  اندیشه ورز بزرگی  پنداشته می شود که ، برنامه ‏کامپیوتر را ازغولهای شمارشگر مهجور، به چنان آله ای مبدل ساخته است که امروزتا ‏جائیکه همه میدانند، برای نوشتن نامه های برقی ، موسیقی ، تصاویر، ویدیو وبسیاری ‏چیزهای دیگر ، بکارگرفته می شود. برای مخالفانش او یک دستمال سرخ و شیئی نفرت ‏انگیزاست. آنان مینگویند: که وی خودش هرگز اندیشه ای نداشته است، فقط اندشه های ‏دیگران را به عاریت گرفته است وبا آن بهترجلب توجه نموده است، قابل یاد آوری ‏میدانند که اینکار را باقدرتی که دربازارداشته است وبه مدد وکلای مدافقش انجام داده ‏است.
‏ببینیم که بیل گیتز خودش درین مورد چه میگوید:
 ‏پیش ازاین ماشینهای کمپیوتری وجود داشتند که قیمت آنها میلونها دالربود، وفقط ‏برای شرکتهای بزرگ ساخته می شدند. وی سخنرانی اش را دربرابرشاگردان یک لیسه درشهربن ‏بیویل آلمان درسال 1999 بیاد می آورد که گفته بود
:
“‏ینها برای آن ساخته شده بودند که حسابها را بیان نمایند و باسرعت به بانکهای ‏امار وارقام بسپارند. اما این ماشینها با افراد  ونیازمندیهای شخصی شان به مثابه ‏انسان کاری نداشتند. آن چیزی که واقعاً تغییر نمود میکروپروسسرها بود که دریک چیپس ‏منفرد امکانات وظرفیتهای متنابعی را جا میداد.  دوست من پاول الان ومن ، این چپسها ‏را دیدیم وبه همدیگرگفتیم ، چه میشود که کامپیوتررا به یک ابزارکارفردی برای همه  ‏تبدیل نمائیم “
‏آری  آری،  میتوان از اسطوره شخصی وی نیز سخن به میان آورد. درواقعیت امر هم  ‏بیل گیتز  وهم شرکت مایکروسافت را که  وی  درسال  1974  بنیادگذاری نمود کدام  ‏اندیشه  انقلابی دراین زمینه بوجود، نیاورده اند. بیل گیتز فقط از ارتکاب اشتباه ‏پیشروان اینکار خود داری نمود ، واندیشه های خوب دیگری را چون سرمایه اولیه،  درآن ‏مایه گذاشت وبا این ضابطه ها بود که وی به درستی نابغه ای شناخته می شود. وی با ‏سیستم ” ویندوز” که عرضه نمود، چنان سیستم کامپیوتری را به جریان انداخت ، که درسطح ‏جهانی انحصاررا بخود اختصاص داد ورقبایش را دربازاربارها منکوب ساخت ، وکاربدانجا ‏کشانده شد که حکومت امریکا، ویرا انحصارگردانست وبه چنگال محکمه وقانونش سپرد.
‏گیتز میگوید:
“‏تا بدین جا زمان طولانی را دربرگرفت ، تا کامپیوتربهتر، وبازهم بهترگردید. ما ‏این امتیاز را داشتیم که یک سلسله ازدوستان شرکتی را درمقیاس جهانی بسازیم و ما این ‏امتیاز را داشتیم که قسماً تعجب انگیز باشیم . به این ترتیب، درست  ما درآغاز یک ‏انقلاب دیجیتال قرارداریم .”
‏طبعاٌ درمورد انقلاب انسان تصوردیگری می کند.
‏بیل گیتز امروز درپنجاه سالگی اش نیز ، ازنزدیک مانند جوانی معلوم می شود که با ‏عصبانیت به عینکش دست می زند. گپ زدن آزاد نیزکاراونیست. این کارهم دلیلی دارد ، چه ‏او با خانمش ملیندا دریک خانه کاملاً کامپیوتری وخود کار، درخلیج واشنگتن نزدیک به ‏سیاتل زندگی می نماید. او یک ” اعانه دهنده بزرگ ” ویک ثروتمند بی مانند است که

 

 فایل