علوم کتاب داری

پاورپوینت آشنایی با اصول و فرآیند وجین در کتاب داری پاورپوینت آشنایی با اصول و فرآیند وجین در کتاب داری,آشنایی با اصول و فرآیند وجین در کتاب داری, فرآیند وجین ...

پاورپوینت رده بندی کتابخانه کنگره، تاریخچه و ساختار کتابخانه کنگره,کتابخانه کنگره آمریکا,کتابخانه کنگره سایت,کتابخانه کنگره آمریکا سایت,جستجو در کتابخانه ...

پاورپوینت خلاصه کتاب مواد و خدمات کتابخانه برای بزرگسالان نوسواد تالیف فرزانه فرزین و ملیحه نیک کار کتاب مواد و خدمات کتابخانه برای بزرگسالان نوسواد فرزانه ...

پاورپوینت دستورالعمل بايگاني موضوعي پاورپوینت دستورالعمل بايگاني موضوعي,دستورالعمل بايگاني موضوعي,بايگاني موضوعي,بايگاني,تعريف انواع بايگاني از نظر مدت زمان ...

پاورپوینت تکنولوژی جدید در کتابخانه ها پاورپوینت تکنولوژی جدید در کتابخانه ها,تکنولوژی جدید در کتابخانه‌ها,سيستمRFID براي مديريت كتابخانه, بهبود سیستم مدیریت ...

پاورپوینت نمایه و نمایه سازی پاورپوینت نمایه و نمایه سازی,نمایه و نمایه سازی,تحقیق نمایه و نمایه سازی,مقاله نمایه و نمایه سازی,نمایه چیست, تعریف نمایه , نیاز ...

پاورپوینت روش های جستجو در انواع منابع اطلاعاتی جهانی پاورپوینت روشهای جستجو در انواع منابع اطلاعاتی جهانی ,تحقیق روشهای جستجو در انواع منابع اطلاعاتی ...

جزوه آموزشی زبان تخصصی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (کتاب داری سابق) رشته علم اطلاعات و دانش شناسی,جزوه رشته علم اطلاعات و دانش شناسی,کتاب رشته علم اطلاعات و ...

مجموعه تست دروس رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابداری سابق) مجموعه تست رشته علم اطلاعات و دانش شناسی,مجموعه تست رشته کتابداری,جزوات رشته کتابداری,جزوات ...

جزوه آموزشی سازماندهی منابع رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (کتاب داری سابق) سازماندهی منابع,سازماندهی منابع انسانی,سازماندهی منابع کتابخانه,سازماندهی منابع ...

جزوه آموزشی منابع و خدمات مرجع رشته علم اطلاعات و دانش شناسی منابع و خدمات مرجع رشته علم اطلاعات و دانش شناسی,جزوه منابع و خدمات مرجع رشته علم اطلاعات و دانش ...

جزوه آموزشی مدیریت منابع رشته علم اطلاعات و دانش شناسی مدیریت منابع رشته علم اطلاعات و دانش شناسی,جزوه مدیریت منابع رشته علم اطلاعات و دانش شناسی,مدیریت منابع ...