فنی و مهندسی

کارگاه شهرسازی 2(شناخت شهر همدان) شهرهمدان,مطالعات تاریخی همدان,عناصر تاریخی ومذهبی همدان,عناصر تاریخی,طبیعی همدان,مشاهیر همدان,زیست بوم همدان,اقلیم همدان,دما ...

بادگيرها و انواع آن بادگير,سيستم كار بادگير,طرز كار بادگير,بادگير و چوب بستهاي آن,مشکلات بادگیر,انواع بادگير,نماسازي بادگير,بادگير باغ دولت آباد يزد,حوض خانه ...

خوانایی خوانایی,خوانایی و شهر سنتی,خوانایی وشهر مدرن,جدایی راه های پیاده و سواره,سامان فضای کالبدی,عناصر کالبدی کلیدی,راه ها, گره, لبه,نشانه,حوزه ها ...

کف سازی کف سازی,هدف از کف سازی,انواع کف سازی از نقطه نظر محل قرار گیری,انواع کف سازی از نقطه نظر عملکرد,انواع پوشش ومصالح مورد استفاده در کف سازی,فرش یا پوشش ...

کاخ های نیاوران و گلستان کاخ های نیاوران و گلستان,کاخ نیاوران, کاخ نیاوران در دوران محمد رضا پهلوی,تاریخچه کاخ گلستان,ثبت جهانی کاخ گلستان,بناهای موجود در کاخ ...

تحلیل پوششی داده ها تحلیل پوششی داده ها,اطلاعات حاصل ازتحلیل پوششی داده ها,مدل CCR, مدل BCC,رتبه بندی واحدهای کارا,تخصیص منابع,هدف مدیران,کارایی هزینه, ...

بازاریابی چریکی بازاریابی چریکی ,مفهوم بازاریابی چریکی,اصول بازاریابی پارتیزانی ,تاکتیک های بازاریابی پارتیزانی,مراحل اجرای بازاریابی پارتیزانی, بازاریابی ...

بازاریابی ویروسی بازاریابی ویروسی ,دلایل محبوبیت بازاریابی ویروسی,محتوای بازاریابی ویروسی از چه جنسی است,4 ویژگی اصلی برای یک کمپین بازاریابی ویروسی ...

روند تحولات توسعه از گذشته تا کنون روند تحولات توسعه از گذشته تا کنون,مفاهيم توسعه,ديدگاه نوسازي,مكتب اكلا,ديدگاه وابستگي,ديدگاه نظام جهاني,سرمايه اجتماعي و ...

شارل ادوارد ژانره ( لوکوربوزیه ) لوکوربوزیه ,نقد فعالیت های لوکوربوزیه,عوامل مؤثر در شکل گیری عقاید لوکوربوزیه,شهر درخشان و ویژگی های عمدۀ آن,نظریات و ایده ...

تاثیر اسلام در معماری ایران تاثیر اسلام در معماری ایران,معماری چیست,بخشبندی معماری,ویژگی های معماری اسلامی,معماری ایران بعد از ورود اسلام,شیوه خراسانی,شیوه ...

ارگونومی(تنظیم شرایط محیطی) ارگونومی(تنظیم شرایط محیطی),انسان و معماری,تاثیر ابعاد و اندازه در معماری ارگونومی,اهداف شناخت ارگونومیک ,معماران ارگونومیک ...